Upphandling

Upphandling är del av alla EPC-projekt, men är också praktiskt och ekonomiskt att integrera i de flesta olje- och gasprojekt. Nära samverkan mellan ingenjörer och upphandlingsspecialister håller projekten inom budget och tidsram genom att säkerställa rätt material och utrustning till det mest fördelaktiga priset och i tid.

Kontakt

Søren Eg Hansen

B.Sc., mechanical eng., Director, Projects Department
Tel: +45 5161 7379

Upphandlingsexperter

Ramböll hanterar alla aspekter av försörjningskedjan för EPC-projekt som rör olja och gas, eller som fristående tjänst. Våra upphandlingsexperter hanterar kontrakt från offertförfrågan till kontraktavslut. Detta omfattar anbudssupport, utvärdering av anbud, val av leverantör och revisorer.
 
Som del i våra strategiska entreprenadslösningar kan vi komplettera våra kunders upphandlingsfunktion med erfaren arbetskraft under perioder där ett projekts arbetsbelastning är särskilt hög.
 
Läs mer på vår internationella webbplats www.ramboll.com

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser