Projektledning

I och med att komplexiteten i olje- och gasprojekt ökar, sätter ägare och verksamhetsoperatörer större fokus på att hantera risker, tid och kostnader. Energibolag behöver samarbetspartners som kan matcha dessa förväntningar genom att erbjuda fullskaliga projektledningstjänster baserade på certifierade kvalitetssystem och branscherfarenhet.

Projektledare på plats

Kontakt

Søren Eg Hansen

B.Sc., mechanical eng., Director, Projects Department
Tel: +45 5161 7379

Projektledning för olje- och gasprojekt

Genom att anta en helhetssyn och ett skräddarsytt tillvägagångssätt för projektledning är vårt mål att försäkra att alla olje- och gasprojekt avslutas i tid och enligt budget, samt levererar överenskommen kvalitet.
 
Våra projekt förvaltas och genomförs av högt erfarna medarbetare som är väl insatta i hanteringen av storskaliga olje- och gasprojekt. Vår framgång kan demonstreras av en omfattande projektportfölj och förlitar sig på metoden i Rambölls projektledningsmodell.
 
Läs mer på vår internationella webbplats www.ramboll.com

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser