Offshoreavveckling

Över hälften av allt kolväte härstammar idag från mogna fält med åldrande anläggningar. Även om många plattformar får förlängt liv genom modifieringar kommer ett stort antal att behöva avvecklas under de kommande åren. Räddningsaktioner till följd av orkaner kommer också att spä på antalet offshoreplattformar som flyttas varje år.

Avveckling av offshoreplattform

Kontakt

Jesper Thomsen

Business Development Director, Energy Field Development
Tel: +45 5161 2375

Täcker hela offshoreavvecklingen

Ramböll erbjuder experttjänster för offshoreavveckling som omfattar planering och teknik, riskhantering och säkerhet samt miljö för alla offshoreanläggningar. Vi har varit involverade i flera stora offshoreavvecklingsprojekt i Nordsjön och Mexikanska golfen. Våra projekt spänner från mindre studier i tidig fas till detaljerade bedömningar innefattande offshoreundersökningar, juridiska krav samt bortskaffande.
 
Läs mer på vår internationella webbplats www.ramboll.com

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser