Konceptstudier

Högriskprofilen i olje- och gasindustrin kräver att ägare och verksamhetsoperatörer väljer rätt strategi för att säkerställa avkastning på sina investeringar. Konceptstudier undersöker rättsliga, tekniska, ekonomiska och ibland även miljömässiga och samhälleliga implikationer för olika lösningar.

Kontakt

Jesper Thomsen

Business Development Director, Energy Field Development
Tel: +45 5161 2375

Kvalificerad expertis bedömer projektets genomförbarhet

Rambölls omfattande erfarenhet av att anpassa olje- och gasanläggningar ger oss kvalificerad expertis för att utföra konceptstudier för både tidigare exploateringar och helt nya projekt.
 
Våra konceptstudier är baserade på beräknad produktionstakt och reservoarens sammansättning. De tar hänsyn till processimuleringar, flödessäkerhet och skadeförebyggande strategier, inklusive materialval. Vi utför också kostnadsberäkningar för livscykeln, vikt- och kostnadsberäkningar samt affärsberäkningar.
 
Läs mer på vår internationella webbplats www.ramboll.com

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser