Förstudier (FEED)

Förstudier, eller Front End Engineering Design (FEED)-studier, för det konceptuella valet från idé till genomförbar lösning som är enkel att konstruera och driva. Det huvudsakliga syftet med förstudier är att tillhandahålla kostnadsberäkningar som gör det möjligt att fatta det slutliga investeringsbeslutet. Dessutom utgör förstudier även grund för EPC eller detaljerade konstruktionsanbud och -kontrakt.

Kontakt

Jesper Thomsen

Business Development Director, Energy Field Development
Tel: +45 5161 2375

Våra förstudier omfattar hela projektets livscykel

I förstudien tar Rambölls specialister hänsyn till behoven under en tillgångs hela livscykel, vilket gör att vi kan presentera robusta lösningar som skapar värde från driftsättning till avveckling.
 
Vi strävar efter konstruktionslösningar som är enkla att tillverka, installera, driva och underhålla. Våra förstudier är därför inriktade på att göra rätt val vad gäller drift och material för att minska kostnader och risker, och samtidigt hålla stilleståndstiden till ett minimum.

Läs mer på vår internationella webbplats www.ramboll.com

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser