Finansiella studier och planering

Den globala energimarknaden drivs av faktorer såsom växt av den fria marknaden, distributionssäkerhetslösningar och fluktuerande priser. I och med denna komplexitet är energiföretag och verksamhetsoperatörer beroende av kvalificerade marknadsanalyser, såväl som tekniska och ekonomiska genomförbarhetsstudier.

Ekonomer granskar karta

Kontakt

Per Jørgensen

Business Development Director
Tel: +45 5161 8776

Solid branschkunskap utgör grunden för finansiell rådgivning

Ramböll erbjuder ekonomisk- och finansiell rådgivning för energiprojekt, som bygger på ett nära samarbete mellan våra tekniska experter och ekonomer.
 
Vi utför ekonomiska studier och genomförbarhetsstudier på alla nivåer – från en samhällsmakronivå innefattande politikområden och marknadsanalyser, till en operativ mikronivå som handlar om enskilda investeringar i infrastruktur för olja och gas.
 
Läs mer på vår internationella webbplats www.ramboll.com

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser