Detaljprojektering

Den detaljerade tekniska fasen är den slutliga utformningen av ett projekt och typiska resultat inkluderar specifikationer för upphandling, konstruktionsritningar, och bevis på konstruktionsverifiering. Detta paket kan utgöra grunden för EPC-anbudsmaterial, myndighetsgodkännanden och/eller -certifiering av en tredje part.

Kontakt

Jesper Thomsen

Business Development Director, Energy Field Development
Tel: +45 5161 2375

Fyra decenniers konstruktionserfarenhet

Ramböll drar nytta av en tvärvetenskaplig kompetensbas, fyra decenniers erfarenhet av att arbeta med ett brett sortiment av olje- och gasprojekt samt några av de skickligaste experterna i branschen med upp till 30 års erfarenhet.
 
Vi är därför väl rustade för att ge kvalificerade rekommendationer i den detaljerade tekniska fasen. Detta framgår av vårt framgångsrika genomförande av många nya och gamla industriprojekt, däribland nära tusen modifierings- och livstidsförlängningsprojekt varje år.
 
Läs mer på vår internationella webbplats www.ramboll.com

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser