Onshoreproduktion och raffinering

Olje- och gasproduktion på land är allmänt utbrett i Mellanöstern, USA, Sydamerika, Afrika och Ryssland. Med tillkomsten av okonventionella resurser i form av skifferolja och gas har onshoreproduktionen fått ett uppsving.

Oljeproduktion på land

Kontakt

Per Jørgensen

Business Development Director
Tel: +45 5161 8776

Fullserviceleverantör till onshoreproduktionssektorn

Rambölls tjänsteportfölj inom onshoreproduktion och raffinering omfattar hela projektcykeln och spänner från konceptuell och detaljerad projektering till miljöstudier, hantering av intressenter och tjänster för väg- och vattenbyggnad. Vi har stor erfarenhet av att utforma landbaserade produktionsanläggningar, från tidiga produktionsanläggningar med en brunn till centrala produktionsanläggningar med produktion från flera brunnar.
 
Läs mer på vår internationella webbplats www.ramboll.com

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser