Minimiutrustade plattformar

Kostnadseffektiv utforskning av marginella fält har högsta prioritet för många aktörer inom olje- och gasindustrin. Den kostnadseffektiva minimiutrustade plattformen är ett bra alternativ till en traditionell borrhålsplattform eller undervattensinstallation. Den är vanligtvis obemannad och fungerar som en understation och tillförses med ström, kemikalier, vatten, gas och styrning från en huvudstation.

Kontakt

Jesper Thomsen

Business Development Director, North Sea
T: +45 5161 2375

Experter på minimiutrustade plattformar

Design av minimiutrustade plattformar tillhör Rambölls kärnkompetens. Sedan 1980-talet har vi utvecklat ett betydande antal minimiutrustade plattformar för vitt skilda miljöer så som Mexikanska golfen, Persiska viken och Nordsjön.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser