Minimiutrustade plattformar

Kostnadseffektiv utforskning av marginella fält har högsta prioritet för många aktörer inom olje- och gasindustrin. Den kostnadseffektiva minimiutrustade plattformen är ett bra alternativ till en traditionell borrhålsplattform eller undervattensinstallation. Den är vanligtvis obemannad och fungerar som en understation och tillförses med ström, kemikalier, vatten, gas och styrning från en huvudstation.

Kontakt

Jesper Thomsen

Business Development Director, Energy Field Development
Tel: +45 5161 2375

Experter på minimiutrustade plattformar

Design av minimiutrustade plattformar tillhör Rambölls kärnkompetens. Sedan 1980-talet har vi utvecklat ett betydande antal minimiutrustade plattformar för vitt skilda miljöer så som Mexikanska golfen, Persiska viken och Nordsjön.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser