Design av offshore transformator-stationer

I och med att storleken på havsbaserade vindkraftsparker ökar med anläggningar placerade i djupare och avlägsnare vatten möter utvecklare och ägare ytterligare utmaningar i planeringen av design, layout, underhåll och driftsfilosofier för själva vindkraftparken, liksom för den tillhörande transformatorstationen.

Visualisering av transformatorstationen för Anholts offshore-vindkraftpark

Kontakt

Specialister på transformatorkonstruktion för offshoreanläggningar

Ramböll har specialiserat sig inom utformning av transformatorstationer för offshore-vindkraftparker. Som ledande konstruktionskonsult inom offshore har vi ingående kunskaper om de utmaningar förknippade med konstruktion, tillverkning, underhåll och drift av offshore transformatorstationer och -vindkraftverk.
 
Läs mer på vår internationella webbplats www.ramboll.com

 

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser