Energieffektivisering

Ökad energieffektivitet och reducering av växthusgaser går hand i hand. Så länge vi implementerar smarta lösningar behöver dessa inte ha negativa konsekvenser för varken vinst eller komfort.

Kontakt

Per Nilsson

Per Nilsson

Market manager
Tel: +46 10 615 27 39

Våra energikonsulttjänster tar hänsyn till de tekniska, institutionella, ekonomiska och kulturella krav som ställs på effektivisering av produktion, överföring, leverans och förbrukning av energi.

Global kompetens

Ramboll har erfarenhet från att jobba med projekt inom energieffektivisering på lokal och global nivå utspritt på över 20 länder, i många olika system och för en rad olika industrier.

Tjänster

Vårt tjänsteutbud omfattar bland annat:

  • Utveckla övergripande tekniska lösningar för produktion, transmission, distribution och förbrukning av energi
  • Projektleda
  • Ge förslag på energieffektiviseringsåtgärder för nationella och lokala myndigheter
  • Bedöma och göra uppföljning på effekter av energieffektiviseringsåtgärder
  • Utveckla informationskampanjer avseende energieffektivisering
  • Identifiera, analysera och föreslå åtgärder för potentiella hinder som kan uppstå i strävan mot energieffektivitet
  • Främja djupare förståelse för samt ge support av implementeringen av EU-direktiv på området för energibesparingar
  • Genomföra åtgärdsförslag, implementera och följa upp energieffektiviseringsprojekt inom industriella processer

Projekt

Världens största bioetanolanläggning står driftklar

DONG Energys nya biobränsleanläggning i Kalundborg, Danmark, producerar andra generationens bioetanol.

Energieffektiviseringsåtgärder vid Ecco garveri

Ramboll utförde en utvärdering av möjligheterna till att effektivisera energiförbrukningen vid Ecco garveri i Thailand.

Visa alla projekt för den här tjänsten

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser