Förvaltning av tillgångar

Kapitalförvaltning är ”en organisations koordinerade aktivitet för att förstå värdet av dess tillgångar”. En av de viktigaste fördelarna med god kapitalförvaltning är stärkt konkurrensförmåga genom att leverera operativ pålitlighet, och förutsedd produktion. Ett strategiskt tillvägagångssätt till kapitalförvaltning minskar driftkostnader, ökar tillgängligheten, förbättrar säkerhet, optimerar processer, planering samt schemaläggning, och resulterar i en organisation som är bättre lämpad för drift och underhåll.

Kontakt

Kontakta gärna Peter Esbjerg Hejn om du vill veta mer om våra tjänster inom kapitalförvaltning. Vill du veta mer om våra tjänster inom de specifika områden av energi, kontakta Christian Riber (avfallsförbränning), Matti Niclas Scheu (vindkraft), Anders Nimgaard Schultz (elkraft) eller Søren Ørsted (fjärrvärme).

Peter Esbjerg Hejn

Senior Market Manager, Operation & Maintenance
Tel: +45 5161 8716

Christian Riber

Business Development Manager
Tel: +45 51618314

Matti Niclas Scheu

Senior Engineer
M: +49 151 44006150

Anders Nimgaard Schultz

Vice Director of Power Generation
Tel: +45 5161 3395

Søren Ørsted

Head of Department
Tel: +45 51616478
Ramboll erbjuder unik konsultation inom förvaltning av tillgångar, baserad på en kombination av expertkunskap, teori inom drift och underhåll, samt praktisk teknisk erfarenhet av en lång rad faciliteter.

Fokus på drift och underhåll

Som svar på marknadsbehovet av våra tjänster har Ramboll etablerat en organisation specialiserad inom förvaltning av tillgångar, inom vår avdelning för Energi. För att utveckla nuvarande erfarenhet har våra tekniska experter genomgått en omfattande utbildning för att kunna ta itu med uppdrag inom tillgångsförvaltning på ett strategiskt tillvägagångssätt baserat på noggrann analys. Det här tillvägagångssättet har gjort oss till ledande konsulter inom drift och underhåll för storskaliga energifaciliteter runt om i världen.

Teknisk kunskap kombinerat med expertis inom förvaltning

Vi är framstående både inom Europa och på globalt plan, och är ledande inom Skandinavien där ingen annan konsult kan erbjuda kombinationen praktisk teknisk kunskap med expertis inom ingenjörsvetenskap och ledning. De senaste åtta åren har vi arbetat med över 30 projekt gällande strategiska utvärderingar, och enbart under de tre senaste åren har vi analyserat mer än 5000 anläggningskomponenter vid olika energianläggningar, med fokus på förberedelser av underhållsstrategier från ett risk- och konsekvensperspektiv.

Utöver projekt inom tillgångsförvaltning arbetar vi även dagligen med projekt för utförande av underhåll, samt support vid underhåll för våra kunder.

Vår omfattande erfarenhet från speciellt energianläggningar gör det möjligt för oss att föreslå, förbereda och implementera lätthanterliga och hållbara lösningar.
 

Arbete i samverkan med våra kunder

Våra tjänster bygger på konstant förbättring och att ständigt involvera av våra kunder i utarbetandet av lösningar. Förbättring av tillgänglighet och effektivitet utgör en integral del i våra tjänster, och vi tror på underhållslösningar som är djupt rotade i den individuella företagskulturen. Genom tätt samarbete med våra kunder kan vi erbjuda strategier för att avsevärt förbättra underhåll och tillgångsförvaltning inom organisationer. Våra specialister använder sin erfarenhet med utvecklings- och planeringsmetoder för att leverera lösningar som effektiviserar våra kunders totala driftsekonomi. Vi levererar resultat genom att introducera nya processer och övningar i en organisation baserat på våra kunders värdekedja.

Vad vi gör

Ramboll levererar 100% självständig konsultering och fokuserar enbart på kundens faktiska behov och värderingar. Ramboll Energi erbjuder en omfattande lista tjänster relaterat till tillgångsförvaltning, och vår palett av tjänster varierar från strategiska- till orienterande ämnen. Våra tjänster kan delas upp i 5 huvudgrupper.
Våra tjänster inom förvaltning av tillgångar:
 
Förvaltning
 • Riktlinjer för tillgångsförvaltning och strategidesign
 • Organisering (design, policy, mål och nyckeltal)
 • Implementering av PAS55 och revision
 • Program för underhåll av livscykel (från tillkomst till avveckling)
 • Investering och övervägande av kostnader för livscykel
 • Förberedningar för ISO55000
 • Företagsbesiktning
 • System och planering
 • Pålitlighets-centrerat underhåll & risk-baserat underhåll
 • Underhållsplanering & manualer för underhåll
 • Risk och säkerhet
 • FMECA (feleffektsanalys & kriticitetsanalys)
 • Användning och implementering av CMMS
 • Hantering av reservdelar och logistik
Optimering
 • GAP-analys för underhåll & utvecklingsprogram
 • Logistik och reserver
 • Tillgänglighetsanalys & värdeflödesanalys (VSM)
 • OEE (utrustningens totala effektivitet)
Utförande
 • Tillståndsövervakning
 • Support för drift och underhåll
 • Inspektioner och tekniska utvärderingar
 • Arbetsbeskrivningar och felsökning

Ramboll Maintenance Academy

Ramboll driver Ramboll Maintenance Academy, som är en självständig leverantör av kurser inom underhåll och optimering. Vårt dedikerade mål är att ge våra kursdeltagare en teoretisk förståelse av kursens ämnen, samt de praktiska färdigheter som behövs för att kunna applicera kunskap i verkliga livet. Sedan grundandet i 2005 har över 800 tekniker och ledare deltagit i kurserna som Ramboll Maintenance erbjuder. Läs mer om Ramböll Maintenance Academy här (på engelska).

Mer information

Read about the Ramboll Maintenance Academy


Ladda ner (PDF)

Read about our O&M support services for power plants


Ladda ner (PDF)

Projekt

Vattenfall kraftverk

Ramböll har färdigställt två stora projekt inom RCM (funktionssäkerhetsinriktat underhåll) vid en av Vattenfalls kraftverk i Danmark.

Implementering av kapitalförvaltning vid anläggning för avfallshantering i Köpenhamn

Amager Resource Center (ARC) är ett danskt företag inom avfallshantering med fokus på hållbarhet. Över 800,000 besök görs varje år till deras återvinningsstationer. ARCs anläggning för avfallshantering mottar och hanterar avfall från cirka 550,000 invånare och 45,000 företag, och levererar i sin tur elektricitet och fjärrvärme till cirka 150,000 hushåll. Den nuvarande anläggningen är planerad att tas ur bruk 2017, och anläggningen blir då utbytt till världens mest moderna anläggning, i produktion av Ramböll.

Systemering och optimering av underhållsregimen i Hafslund – Norges största leverantör av fjärrvärme

Hafslund levererar genom sitt rörsystem miljövänlig värme och varmt vatten till stora delar av Oslos invånare. Hafslund producerade i 2013 1.7 TWh (miljarder av kWh) fjärrvärme, vilket är likvärdigt med 20 procent av Oslos värmebehov, eller värmebehovet för 170,000 hushåll. Hafslund är Norges största leverantör av fjärrvärme och står för 38 procent av all fjärrvärme genererad i Norge.

Dong Energys havsbaserade vindkraftfarm

Vindkraftfarmen Anholt, som färdigställdes 2013, är världens tredje största havsbaserade vindkraftfarm. Vinkraftfarmen på 400 MW, som ligger i sundet Kattegatt, intill Jylland och ön Anholt, producerar energi som motsvarar till den årliga energikonsumtionen för 400,000 hushåll, eller 4% av Danmarks totala energikonsumtion.

Visa alla projekt för den här tjänsten

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser