Vattenkraft

Vattenkraftverken producerar nästan 90 % av all förnybar energi på jorden. Kraftverken kommer i alla storlekar, där de största till exempel har en produktionskapacitet som ligger högre än 10 gigawatt. Mest vattenkraft kommer från vatten som lagras och rinner genom dammar för att sedan driva vattenturbiner och generatorer.

Kontakt

Tomas Eriksson

Tomas Eriksson

Hydro power specialist
Tel: +46 10 6156000

Vattenkraft

Den huvudsakliga fördelen med vattenkraft är att självaste energikällan inte kostar något. De flesta vattenkraftverk är också ekonomiskt hållbara och kräver endast en begränsad personalstyrka för drift och underhåll.
 
Ramboll arbetar på uppdrag av energibolagen med att förnya och effektivisera deras vattenkraftsproduktion på ett hållbart sätt. Med hjälp av den senaste tekniken har vi lyckats optimera våra kunders utrustning och på sätt öka effektiviteten hos redan existerande kraftverk. Vi designar, övervakar och kvalitetssäkrar även investeringar i befintliga och nya vattenkraftverk.

Ramboll har dessutom kunskap och erfarenhet från flera av dagens kraftverk. Vår kompetens sträcker sig till exempel från hydraulik- och maskinteknik till elektroteknik samt bergs- och kraftverksteknik. Därtill gör vi inspektioner inom alla tekniska områden som har en koppling till vattenkraft.
 
Människors säkerhet och produktionstillgängligheten är det som styr vårt arbete inom dammsäkerhetsfrågor. Vi har specialkompetens i hur man förbättrar dammportar och huvudöppningar, samt hur man förstärker dammar. Vi inspekterar och kvalitetssäkrar dessutom dammarna, samt tar fram förslag till investerings- och återinvesteringsbehov av anläggningar. Vi försöker också skapa en effektivare och säkrare automatisk kontroll genom att förbättra vattenkraftverkens elektriska kontrollutrustning.

Mer information

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser