Solenergi

Solen representerar den enskilt största källan till energi som människan har tillgång till. Dagligen tar jorden emot 6000 gånger mer solljus än vad människan förbrukar på samma tid. Solenergi – solvärme och solkraft – är den snabbast växande alternativa energikällan på jorden.

Kontakt

Per Nilsson

Per Nilsson

Market manager
Tel: +46 10 615 27 39

Solvärme

Solfångare omvandlar solens energi till värme eller termisk energi genom upphettning av vatten. Solvärme är känt som ett av de mest miljövänliga alternativen till traditionella energikällor.

Ramboll har sedan länge varit involverad i forskning och utveckling på området – till exempel genom sin konstruktion av nya underjordiska säsongslagringsplatser och storskaliga anläggningar i både Sverige och Danmark – och är i rådande situation en av världens ledande konsulter inom solenergi och värme. Eftersom de större anläggningarna producerar värme till betydligt lägre kostnad än vad de små gör kan dessa nu mäta sig i effektivitet med naturgasanläggningar.

Det är beräknat att efterfrågan på storskaliga solvärmeverk i framtiden kommer växa i synnerhet i länder med varma klimat, ett utbyggt centraliserat värmesystem och en progressiv klimatpolitik.

Solceller

Solceller består av halvledare som omvandlar solens strålar till elektrisk likström. På grund av att solceller produceras hela, det vill säga utan rörliga delar, anses de vara en pålitlig och stabil teknik med en beräknad livslängd på 30-40 år.
 
Även om solcellssystem för nuvarande är dyra när de används i kommersiella syften anses de vara ett lämpligt alternativ för framtidens energisnåla hus. De kan även, i kombination med 12-voltsdistribution, vara en optimal lösning för byggnader på avlägsna platser och för särskilda apparater som ännu inte är anslutna till kraftnätet.

Stort omfång

Ramboll har varit involverad i utvecklingen av en rad olika solvärmeverk av olika storlek, från anläggningar på 200 m2 till anläggningar på 18 000 m2. 

Tjänsteutbud

Rambolls tjänsteutbud på området omfattar bland annat följande:

  • Förstudier
  • Projektering
  • Konstruktion
  • Framtagande av upphandlingsunderlag
  • Tillståndshantering
  • Övervakning
  • Kontroll och driftsättning
  • Projektuppföljning

Mer information

Broschyr om solenergi (på engelska)


Ladda ner capability statement om solenergi (PDF)

Projekt

Solarge

Ramböll deltog aktivt i SOLARGE, ett europeiskt projekt som ämnade stimulera marknaden för storskaliga solvärmeverk i europeiska länder. SOLARGE stödde Rambölls engagemang genom att erbjuda informations-, tränings- och kommunikationspaket.

Solvärme i Lillestrøm

Solenergi i Lillestrøm

Akershus Energi i Lillestrøm i Norge har utsett Ramboll Energi att agera konsult vid konstruktionen av en solvärmeanläggning.

Visa alla projekt för den här tjänsten

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser