Förnybar energi

Det uppskattas att cirka 16 % av dagens energikonsumtion i världen kommer från förnybara energikällor, såsom biomassa, vatten, vind, solenergi och geotermiska källor. Trots att vissa kan se det som alltför lite så har faktiskt de förnybara energiresurserna varit viktiga för tillväxten inom energisektorn i över 25 år. Idag står förnybar energi för åtminstone 20 % av energikonsumtionen i 30 länder.

Kontakt

Per Nilsson

Per Nilsson

Market manager
Tel: +46 10 615 27 39

Tina Kramer Kristensen

Global Spearhead Director, Energy Systems
Tel: +45 51618184

Våra experter kan bistå med expertkunskap inom alla tänkbara områden när det gäller förnybar teknik.
 
Inom vindkraft är vi världsledande. Läs mer om våra tjänster inom vindkraft här.
 
Vi erbjuder även konsulttjänster inom biogas, biobränslen, geotermisk energi, vattenkraft, solenergi samt inom våg- och tidvattenkraft.

Biogas

Vi har mångårig erfarenhet från anaerobisk nedbrytning och biogas. För tillfället konstruerar vi moderna anläggningar som kan omvandla olika typer avfall till gas, energi, och bränsle.

Biobränsle

Ramboll har deltagit i en mängd olika biobränsleprojekt som tar till vara på biomassa. Vi har till exempel levererat över 60 stycken biobränsleeldade värmeanläggningar. Anläggningarna är miljövänliga samt mycket pålitliga och effektiva. Vissa har till och med ett energiåtervinningssystem som ger en sammanlagd verkningsgrad på 100 %.

Vattenkraft

Ramboll jobbar dagligen med rådgivning kring ombyggnad och effektivisering av vattenkraftverk. Med hjälp av den senaste tekniken har vi lyckats uppgradera existerande utrustning och på så sätt öka effektiviteten. Vi gör också inspektioner och tar fram förslag till investerings- och återinvesteringsbehov, samt genomför Due Diligence av befintliga och nya anläggningar.

Solenergi

Ramboll har varit involverad i utvecklingen av flera solvärmeverk i olika storlek, från 200 m2 till anläggningar på 18 000 m2 i tio länder runt om i världen. Vi har till exempel varit med och utvecklat de 15 största solvärmeverken i Skandinavien, däribland världens största anläggning som ligger i Marstal, Danmark. Dessutom har vi deltagit olika solcellsprojekt som producerar 46 300 kWh per år.

Geotermisk energi

Ramboll arbetar med olika projekt inom geotermisk energi. Vi genomför seismiska, geologiska och geofysiska studier och undersökningar, inklusive beräkningar och bedömningar av hydrauliska reservoarer. Dessutom har vi specifik kunskap och erfarenhet från detaljprojektering och underhåll av anläggningar, byggnader, ledningar och borrhåll.

Våg- och tidvattenkraft

Ramboll har på grund av sin expertis inom havsbaserad vindkraft lyckats föra över kunskap till både tidvattenkraft och vågkraftverk. Vi arbetar därför för närvarande med en 10 Megawatt testanläggning för tidvattenkraft, där vi från en idéstudie gör detaljerade beräkningar för både grundstrukturen och framtida byggnadsmetoder.

Projekt

Maabjerg

Nytt biokraftverk i Maabjerg

Maabjerg BioEnergy, uppskattat att bli en av världens största biogasanläggningar, initierades av en grupp lokala jordbrukare i nära samarbete med traktens elleverantörer.

Avedøre kraftstation

Avedøre kraftstation - ett av världens effektivaste multibränslekraftverk

Ramboll har sedan etableringen av Avedøre Kraftstation block 1 år 1980 varit en regelbunden leverantör av specialistkompetens till ägaren DONG Energy inom en rad olika projekt.

Solvärme i Lillestrøm

Solenergi i Lillestrøm

Akershus Energi i Lillestrøm i Norge har utsett Ramboll Energi att agera konsult vid konstruktionen av en solvärmeanläggning.

Visa alla projekt för den här tjänsten

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites