Flytande produktion

För att möta världens energibehov expanderar olje- och gasindustrin till allt djupare vatten och tuffare miljöer. Detta har lett till avancemang i teknik och strategier för att leverera en konsekvent robust produktionskapacitet, till exempel användning av flytande produktionsenheter.

Oljetanker till sjöss

Kontakt

Jesper Thomsen

Business Development Director, Energy Field Development
Tel: +45 5161 2375

Funktionell och säker topside-design för flytande produktionsenheter

Rambölls konsulttjänster inom den flytande produktionssektorn omfattar fartyg av FPSO-typ, riggar och halvt nedsänkbara plattformar. Vår portfölj sträcker sig från konceptstudier, FEED och detaljerad design av alla topside-anläggningar, till viktövervakning, projektledning och omfattande risk- och säkerhetsanalyser.
 
Vi utför riskanalyser, säkerhetsscreeningar och beräkningar på både nya och befintliga anläggningar för att säkerställa att alla säkerhetsföreskrifter och kundernas krav uppfylls. Vårt proaktiva, integrerade och tvärvetenskapliga tillvägagångssätt för att identifiera faror ser till att säkerhetsåtgärder och förbättrande åtgärder införs redan från början i ett projekt.
 
Läs mer på vår internationella webbplats www.ramboll.com

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser