Fjärrenergi

Fjärrvärme- och fjärrkylsystem är till för att för att distribuera termisk energi för att värma och kyla bostäder, kontor och industriella processer. Fördelarna med fjärrvärme- och fjärrkylsystemen är att de är relativt enkla att använda och underhålla samtidigt som de ger en förbättrad energieffektivitet jämfört med andra energidistributionssystem. Dessutom är de miljövänliga och tillförlitliga och ger konsumenter en komfort som många andra system saknar.

Kontakt

Per Nilsson

Enhetschef
T: +46 10 615 27 39

Tina Kramer Kristensen

Tf Sverigechef Energy
T: +45 516 181 84

Fjärrvärme- och fjärrkylsystemen består av:

  • En central produktionsanläggning som producerar termisk energi, där anläggningen ibland är ett kraftvärmeverk som producerar både el & värme.
  • Ett system med isolerade rör som distribuerar termisk energi till konsumenter.
  • Hos konsumenterna används den termiska energin till kylning, uppvärmning, varmvattenproduktion & processvärme.

Vi erbjuder hjälp med förstudier, planering, uppföljning, drift och underhåll inom området fjärrvärme och fjärrkyla.

I tätt samarbete med våra avdelningar inom avfallsförbränning, kraftvärme, förnybar energi och byggnadsinstallationer kan vi ge bästa möjliga service.

Fjärrvärme

Över 200 fjärrvärmeföretag i hela världen har använt sig av våra konsulttjänster. I vissa fall har vi erbjudit våra tjänster för ett och samma företag i mer än 30 år. Våra tjänster inom fjärrvärme omfattar allt från energidistribution till mindre orter, till stora system som tar hand om värmetillförseln i stora städer. Vi ses av många som en av de mest erfarna konsulterna inom fjärrvärme i världen och som en av få aktörer som kan erbjuda ett allomfattande utbud av tjänster.

Läs mer om våra tjänster inom fjärrvärme

Fjärrkyla

Vi har sedan sekelskiftet erbjudit specialisttjänster inom fjärrkyla. I början handlade det mest om att leverera olika konsultuppdrag som var kopplade till fjärrvärmeföretagen. Det har gradvis utvecklats, så att vi idag kan erbjuda mera omfattande tjänster. Idag ses vi därför som en mycket kompetent och pålitlig samarbetspartner när det gäller alla typer av projekt inom fjärrkyla.

Läs mer om våra tjänster inom fjärrkyla

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser