Fjärrkyla

Under tiden som efterfrågan på kylning och energieffektiva lösningar vuxit, har fjärrkyla blivit en allt viktigare del av den urbana utvecklingen. Dagens fjärrkylesystem tillhandahåller byggnader med en svalka som är energi- och kostnadseffektiv samt bra för miljön.

Kontakt

Tina Kramer Kristiansen

Tina Kramer Kristensen

Division Director, Energy Systems
Tel: +45 516 181 84

Genom att vara ett grönt och ekonomiskt alternativ till konventionella elektriska kylsystem, så kan fjärrkylsystem förse byggnader i ett visst område med kallt vatten och kylning som går hand i hand med fjärrvärme. Därtill har en centraliserad kylproduktion flera fördelar genom att den hjälper till med att få ned underhållningskostnaderna, kräver mindre utrymme för kylningsändamål, samtidigt som den hjälper till att reducera den totala installerade kapaciteten.

Produktion av fjärrkyla

Fjärrkyla kan produceras på basis av en optimal kombination av elektricitet, överkapacitetsvärme och genom omgivande kylningskällor, såsom via kallt vatten och luft. Allt ofta kombineras kylningsproduktionen även med stora lagringslösningar för att det ska vara möjligt att optimera produktionen och få ned behovet för den något dyra kylningsprocessen. I denna produktion tas samtidigt de varierande elpriserna i beaktande.

Våra tjänster inom fjärrkyla

Ramboll arbetar aktivt med flera projekt över hela världen samtidigt som vi använder oss av den erfarenhet vi har från 40 års verksamhet inom fjärrvärme. Hur man sedan väljer den bästa möjliga lösningen beror till stor del på det omgivande klimatet. Här har Ramboll i nuvarande och tidigare projekt arbetat med flera olika lösningar. Bland annat har vi arbetat med snö- och markkylning, samt med solvärmebaserad kylning.

Vi erbjuder support för alla faser i ett fjärrkyleprojekt

  • Utforskning av möjligheter: De optimala platserna för fjärrvärme kan kartläggas
  • Genomförbarhetsstudier: Vi hjälper till med att beräkna lönsamheten och nätverkets tekniska genomförbarhet
  • Tar fram lösningar: Vi utvecklar den maximala lösningen för fjärrkylning
  • Slutför design: Vi utformar de sista detaljerna och förbereder kylningen för produktion
  • Uppföljning: Vi finjusterar system och hjälper till med att vidga kundbasen

Kartläggning av lönsamma områden för fjärrkyla

För att identifiera den mest gynnsamma platsen för ett nytt fjärrkyleverk inom ett visst område har vi utvecklat Dcmapper, ett automatiserat kartläggningsverktyg. Detta verktyg tar de uppskattade kylningskraven och den geografiska platsen för varje byggnad i ett område och räknar ut den ekonomiska skillnaden mellan sedvanlig kylning och fjärrkylning.

360° rådgivning

Vi på Ramboll erbjuder 360 graders rådgivning inom alla områden som är relaterade till fjärrkylning. Vi har också ett nära samarbete med våra avdelningar inom fjärrvärme, avfallsförbränning, kraftvärme (CHP, Combined Heat and Power), förnybar energi och byggnadsinstallationer. Det betyder att vi kan erbjuda optimala lösningar som på bästa sätt drar nytta av värme och kylningskällor.

Mer information

District cooling

Get an overview of your future customers


Ladda ner (PDF)

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Fler webbplatser

Fler webbplatser