Olja & Gas

Pipelines

Vi har designat några av de största och mest utmanande pipeline-systemen i världen. Med toppmoderna lösningar och tekniska verktyg tillhandahåller vi kostnadseffektiva och robusta lösningar för våra kunder.
Norge

Energimotorväg till naturresurser

Polarled-rörledningen sammankopplar nya fält i Norska havet med befintlig infrastruktur och ger tillgång till viktiga energiresurser.

Utforska projekt

Relaterade artiklar

Connector

The Missing Energy Links

Europe has one of the best-functioning energy markets in the world. Yet some gaps need to be filled to secure energy supply. One of the biggest is getting Norwegian gas through Denmark to Poland.

Korta fakta om Piplelines

Med över 45 års erfarenhet av planering, design och implementering av energilösningar erbjuder Rambolls 1 500 energispecialister oberoende expertråd om förnyelsebar och konventionell energi på global nivå.

Global räckvidd

Vår portfölj omfattar stora geografiska områden och inkluderar design av över hundra flödeslinjer inom fältet i Mexikanska golfen och Brasilien.

Specialister

I den danska delen av Nordsjön har vi ansvarat för utformningen av ungefär 80 procent av alla pipelines.

Fullserviceleverantör

Vi tillhandahåller en fullständig uppsättning tjänster för undervattendrift och optimerad design av undervattenstrukturer.