Energistrategier

Energiplanering, långsiktiga strategier och en hållbar politisk agenda driver framtidens lokala, regionala, nationella och globala energisystem. Både den offentliga och privata sektorn kan dra stora fördelar från att övervaka och effektivisera hur energi förädlas, levereras och förbrukas.

Kontakt

Per Nilsson

Per Nilsson

Market manager
Tel: +46 10 615 27 39

Tina Kramer Kristensen

Global Spearhead Director, Energy Systems
Tel: +45 51618184

Rambölls kompetens på energiområdet sträcker sig från produktion till användning. Vi erbjuder våra konsulttjänster till såväl offentliga som privata kunder, inklusive statlig och kommunal verksamhet, oberoende finansiella institut och industrier. Vi tillhandahåller rådgivning i utvecklingsarbetet kring energistrategier och framtida handlingsplaner.

Vårt tjänsteutbud omfattar bland annat följande:

 • Strategiska energiprojekt
 • Värmeplanering
 • Policyanalyser
 • Klimatplanering
 • Redovisning av koldioxidutsläpp
 • Energiplanering för stadsmiljö
 • Kartläggning och analys av energieffektivitet
 • Rådgivning i frågor gällande energilagstiftning
 • Förstudier
 • Projektplanering

Energiplanering för stadsmiljö

I enlighet med politiska och lagstiftande initiativ och med samhällets växande medvetenhet om klimatfrågor i åtanke har många kommuner valt att fokusera alltmer av sin uppmärksamhet på att utveckla kostnadseffektiva energilösningar för framtiden. Detta för att säkra att alla nödvändiga åtgärder tagits i kampen om energibesparingar och utsläppsminskningar.

Dessa strategier fastställs i nära samarbete med energileverantörer och större energikonsumenter, och inkluderar kommunens alla relevanta verksamheter. De ger en bild av hur regionens energikonsumtion med största sannolikhet kommer se ut i framtiden, inklusive vilka tillgångar som kommer behövas och på vilken nivå koldioxidutsläppen kommer ligga.

Mer information

Heat Plan Denmark

År 2010 lämnade Ramböll i samarbete med Aalborgs universitet in en uppdaterad version av den strategiska studien Heat Plan Denmark. Det uppdaterade projektet presenterades för Danmarks energiminister.


Se presentationen här

Energi- och stadsplaneringsblogg

Besök vår energi- och stadsplaneringsblogg och diskutera energilösningar med en av våra experter.

Energikartläggning


PDF, öppnas i nytt fönster

Projekt

Carlsberg hållbar utveckling

Ramboll tillhandahåller konsulttjänster rörande projekteringen av infrastruktur till Carlsberg Properties.

Energiprognos

Energinet.dk undersöker olika möjligheter till att göra efterfrågan på energi mer flexibel och kompatibel med det nuvarande utbudet.

Illustation: COBE, Sleth, Polyform and Ramboll

Nordhavnen - Internationell förebild inom hållbar stadsplanering

Nordhavnen i Köpenhamn är Skandinaviens hittills största och mest ambitiösa stadsplaneringsprojekt.

Visa alla projekt för den här tjänsten

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser