Energi

Förnybar energi står högt på dagordningen och efterfrågan ökar över hela världen, även om konventionell energi kommer att fortsätta spela en viktig roll i energimixen under de kommande åren. Stora aktörer inom energisektorn ändrar sin portfölj och strategier för att tillgodose den gröna övergången. Det krävs en holistisk strategi för att stödja energisektorn på denna resa.

Avedöreverket, Köpenhamn, Danmark

Kontakt

Simon Jansson

Simon Jansson

Divisionschef Energi
Tel: +46 (10) 6156824
M: +46 (70) 9272463
Per Nilsson

Per Nilsson

Market manager
Tel: +46 10 615 27 39
Tina Kramer Kristiansen

Tina Kramer Kristensen

Division Director, Energy Systems
Tel: +45 516 181 84
Ramboll är en av de 10 ledande energikonsulterna i Europa. Vårt fokus är alltid att skapa ett maximalt värde för våra kunder och samhället. Projekten som vi utför bidrar till samhället genom att de säkrar energitillgångar, minskar klimatpåverkan, förbättrar energieffektiviteten och motverkar resursbrist. Vårt mål är också att öka kapaciteten och minska kostnaderna vare sig det handlar om kapital, miljö eller drift och underhåll i våra kunders projekt. För de kunder som arbetar med oss innebär det med andra ord att de kan dra nytta av vår kunskap och långa erfarenhet. Tillsammans kan vi sedan omvandla deras utmaningar till praktiska framtidssäkra, energi- och kostnadseffektiva lösningar.

Global erfarenhet

Med mer än 45 års erfarenhet från planering och design av olika energisystem kan vi erbjuda kunskap från hela värdekedjan, från produktion till distribution. Vi kan samtidigt hjälpa kunder över hela världen i alla delar av ett projekt, från idé till genomförande och framtida underhållsarbete.

Havsbaserad vindkraft, avfallsförbränning, stora kraftverk och fjärrvärme

Vi är ledande inom havsbaserad vindkraft, avfallsförbränning, termisk elproduktion och fjärrvärme. Inom dessa fyra områden kan vi erbjuda ett stort antal tjänster som bygger på unik kompetens och lång erfarenhet.
  • Mer än 60 % av världens havsbaserade vindturbiner står på fundament som utvecklats av Ramboll.
  • Vi har arbetat med avfallsförbränningsprojekt i över 40 länder där vi har tillhandahållit konsulttjänster för om- och nybyggnad av 130 nya anläggningar.
  • Ramboll har byggt och designat över 90 stora kraftverk, däribland några av de mest energieffektiva anläggningarna i världen. Samtidigt har vi aktivt arbetat med att byta ut fossila bränslen till biomassa.
  • Vi levererar tjänster till mer än 200 fjärrvärmekunder, alltifrån mindre orter till stora städer.

Fakta

  • Vi har 1500 medarbetare som arbetar med olika typer av energifrågor.
  • Vi är internationellt kända inom havsbaserad vindkraft, avfallsförbränning, termisk elproduktion och fjärrvärme.
  • Offentliga och privata allmännyttiga bolag, byggherrar, banker, lokala myndigheter och regeringar använder sig av våra tjänster.

Mer information

Broschyr om våra energitjänster

Vårt omfattande tjänsteutbud bidrar till våra kunders förmåga att implementera energistrategier och kostnadseffektiva, hållbara energilösningar som är väl anpassade till verkligheten.


Ladda ner (PDF)

Events

19
mar
2020

Energiseminarium 2020

19 mars 2019 Plats: Ramboll, Krukmakargatan 21, Stockholm

Välkommen till en innehållsrik dag och ta del av inspirerande och lärorika föredrag om aktuella ämnen inom kraftvärmebranschen. 

Hur ska kraftvärmen vara konkurrenskraftig i framtiden? Vilka är de stora tekniska utmaningarna vi står inför för att undvika effektbrist? Hur kan vi anpassa kraftvärmeanläggningar till att bli koldioxidneutrala? Vilken betydelse kan kommande styrmedel få för kraftvärmen - stjälpa eller hjälpa?

Årets energiseminarium tar avstamp i dessa dagsaktuella frågor inom kraftvärmebranschen och vilka utmaningar och möjligheter vi står inför framöver. 

Läs mer och anmäl dig här

Varmt välkommen till en energifylld dag!

Projekt

Avedøre kraftstation

Avedøre kraftstation - ett av världens effektivaste multibränslekraftverk

Ramboll har sedan etableringen av Avedøre Kraftstation block 1 år 1980 varit en regelbunden leverantör av specialistkompetens till ägaren DONG Energy inom en rad olika projekt.

Burbo Bank havsbaserad vindkraftpark

Ramboll har i nuläget konstruerat fler havsbaserade vindturbinfundament än något annat företag i världen.

Copenhagen skyline, Denmark

Expansion av fjärrvärmesystemet i Köpenhamn

Ramboll har anlitats som konsulter för Vestforbrænding och Köpenhamns fjärrvärmesystem i 40 år.

Avfallsförbränningsanläggning i Malmö

Ramboll agerade huvudkonsult åt Sysav och ansvarade för planering, design, upphandling, kontraktshantering och projektledning under konstruktionen av en ny avfallsförbränningsenhet.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites