Energi

I ett läge då säker energiförsörjning och förnyelsebara energikällor står högt på dagordningen erbjuder vi långsiktigt hållbara konsulttjänster inriktade till hela energibranschen. Med år av praktisk erfarenhet i ryggen och ett omfattande tjänsteutbud hjälper vi våra kunder att projektera och implementera energilösningar som är hållbara, kostnadseffektiva och väl anpassade till omvärlden.

Kontakt

Tina Kramer Kristensen

Tf Sverigechef Energy
T: +45 516 181 84
Ramboll är en av de 10 ledande energikonsulterna i Europa. Vårt fokus är alltid att skapa ett maximalt värde för våra kunder och samhället. Projekten som vi utför bidrar till samhället genom att de säkrar energitillgångar, minskar klimatpåverkan, förbättrar energieffektiviteten och motverkar resursbrist. Vårt mål är också att öka kapaciteten och minska kostnaderna vare sig det handlar om kapital, miljö eller drift och underhåll i våra kunders projekt. För de kunder som arbetar med oss innebär det med andra ord att de kan dra nytta av vår kunskap och långa erfarenhet. Tillsammans kan vi sedan omvandla deras utmaningar till praktiska framtidssäkra, energi- och kostnadseffektiva lösningar.

Global erfarenhet

Med mer än 45 års erfarenhet från planering och design av olika energisystem kan vi erbjuda kunskap från hela värdekedjan, från produktion till distribution. Vi kan samtidigt hjälpa kunder över hela världen i alla delar av ett projekt, från idé till genomförande och framtida underhållsarbete.

Havsbaserad vindkraft, avfallsförbränning, stora kraftverk och fjärrvärme

Vi är ledande inom havsbaserad vindkraft, avfallsförbränning, termisk elproduktion och fjärrvärme. Inom dessa fyra områden kan vi erbjuda ett stort antal tjänster som bygger på unik kompetens och lång erfarenhet.
  • Mer än 60 % av världens havsbaserade vindturbiner står på fundament som utvecklats av Ramboll.
  • Vi har arbetat med avfallsförbränningsprojekt i över 40 länder där vi har tillhandahållit konsulttjänster för om- och nybyggnad av 130 nya anläggningar.
  • Ramboll har byggt och designat över 90 stora kraftverk, däribland några av de mest energieffektiva anläggningarna i världen. Samtidigt har vi aktivt arbetat med att byta ut fossila bränslen till biomassa.
  • Vi levererar tjänster till mer än 200 fjärrvärmekunder, alltifrån mindre orter till stora städer.

Fakta

  • Vi har 1500 medarbetare som arbetar med olika typer av energifrågor.
  • Vi är internationellt kända inom havsbaserad vindkraft, avfallsförbränning, termisk elproduktion och fjärrvärme.
  • Offentliga och privata allmännyttiga bolag, byggherrar, banker, lokala myndigheter och regeringar använder sig av våra tjänster.

Mer information

Broschyr om våra energitjänster

Vårt omfattande tjänsteutbud bidrar till våra kunders förmåga att implementera energistrategier och kostnadseffektiva, hållbara energilösningar som är väl anpassade till verkligheten.


Läs mer i vår energibroschyr

<h2>Events</h2>

19
mar
2019

Energiseminarium

Tid: 20 mars 2019 Plats: 7A centralen, Vasagatan 7, Stockholm

Välkommen till en innehållsrik dag och ta del av inspirerande och lärorika föredrag om aktuella ämnen inom kraftvärmebranschen.

UR PROGRAMMET

Pinfärskt från Boden: Ny kraftvärme
Lennart Jonsson, Bodens Energi

Resan mot fossilbränslefri fjärrvärme
Martin Gierow, Kraftringen

Världens största lågtempererade fjärrvärmenät?
Martin Gierow, Kraftringen

Reduktion av fossila utsläpp vid avfallsförbränning genom utsortering av plast
Jan Teir, Ramboll

Industriell och urban symbios
- Om att samtidigt stärka konkurrenskraft och hållbarhet
Mats Eklund, Linköpings universitet

Fjärrvärmeparadoxen – Fjärrvärmen löser våra viktigaste samhällsutmaningar men missar kundvärdet, eller?
Patrik Hermansson, Öresundskraft

Kan kraftvärmen råda bot på effekt(o)balansen?
Anton Steen, Energiföretagen 

Dilemman och dumheter i debatten
Erik Dotzauer, Stockholm Exergi

Paneldebatt: Kraftvärmens utmaningar
- Erik Dotzauer, Stockholm Exergi                 
- Anton Steen, Energiföretagen
- Patrik Hermansson, Öresundskraft
- Martin Gierow, Kraftringen
- Mari-Louise Persson, Riksbyggen

 

Ladda ner inbjudan (PDF)

 

Läs mer och anmäl dig här

Projekt

Avedøre kraftstation - ett av världens effektivaste multibränslekraftverk

Ramböll har sedan etableringen av Avedøre Kraftstation block 1 år 1980 varit en regelbunden leverantör av specialistkompetens till ägaren DONG Energy inom en rad olika projekt.

Burbo Bank havsbaserad vindkraftpark

Ramböll har i nuläget konstruerat fler havsbaserade vindturbinfundament än något annat företag i världen.

Fjärrvärmesystem i Köpenhamnregionen

Ramböll har levererat ett antal olika tjänster till de flesta aktörerna som berörs av fjärrvärmesystemet i Köpenhamn.

Avfallsförbränningsanläggning i Malmö

Ramböll agerade huvudkonsult åt Sysav och ansvarade för planering, design, upphandling, kontraktshantering och projektledning under konstruktionen av en ny avfallsförbränningsenhet.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser