Värme, vatten och luftkonditionering

Värme, ventilation och sanitet är viktiga faktorer för människors hälsa och välbefinnande.

Kontakt

Tommy Berggården

Affärsområdeschef Installation
T: +46 10 615 5120
Ulf Hedman

Ulf Hedman

Country Market Director
T: +46 10 615 2507

Säkerställande av kvaliteten hos VVS-system

Sjukfrånvaro och låg produktivitet kan vara en följd av bristande kvalitet på VVS-system och klimatsystem. Energi går till spillo på grund av bristfälliga ventilations- och värmesystem. Ramböll kan tillhandahålla både kompetens och lösningar för att förbättra sådana system och för att utveckla nya system av hög kvalitet.

Förutom kompetens inom traditionell VVS-teknik, har vi specifik kompetens inom exempelvis klimatsystem, miljödesign, integrerad byggnadskonstruktion, byggnadsfysik, simuleringar, BMS/fastighetsautomation och kylteknik.

Våra projekt inkluderar:

 • Utredningar och förstudier
 • Projektering
 • Projektadministration
 • Teknisk och ekonomisk kontroll
 • Samordning av installation och byggledning
 • Teknisk dokumentation

Vi deltar aktivt i alla faser av ett projekt - inklusive förstudier, fastställande av användarkrav, projektering samt överlåtelse av den färdiga byggnaden.

Omfattande expertnätverk

För att ge våra kunder bästa möjliga avkastning på deras investeringar delar vi kunskap inom hela Rambölls organisation. Detta innebär att vi alltid har direkt tillgång till ett omfattande nätverk av specialister och kan garantera konsulttjänster med ett helhetstänk av hög kvalitet.

Rambölls tjänster täcker:

 • VA-system
 • Värmesystem
 • Brandsäkerhetssystem
 • Gas och tryckluft
 • Kylsystem
 • Luftkonditionering
 • Automation
 • Yttre VVS-system
 • Projekteringsledning
 • Planering, analyser och programmering
 • Projektadministration och projektledning
 • Tekniska byggledningsuppdrag
 • Fastighetsunderhåll
 • Statuskontroll
 • Validering och kontroll
 • Integration
 • Fältstudier

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser