Utbildning

Skolor och universitet kräver miljöer som främjar inlärning och är tilltalande för elever och personal. Ramboll har stor erfarenhet av att skapa inspirerande utbildningsmiljöer som uppfyller kostnads-, funktions-, teknik- och hållbarhetskrav.

National Graphene Institute, foto Daniel Shearing Buildings

Våra arkitekter, ingenjörer och konsulter har stor erfarenhet av frågor som rör att programmera, designa, bygga och driva alla typer av byggnader och anläggningar för skolor och universitet – nybyggt och renoverat.

Kostnadseffektiva och hållbara skolor och universitet

Vi fokuserar på kostnadseffektivitet, låg energiförbrukning, hållbarhet samt enkel drift och underhåll. Ramboll är även ledande när det gäller att bygga i hållbart korslaminerat trä inom den här sektorn.

Slutanvändarens behov i fokus

Innovativa miljöer för utbildning ska vara baserade på god förståelse för slutanvändarna. Vi arbetar därför med slutanvändare, offentliga myndigheter samt universitet världen över för att kunna studera utbildning, utbildningsdesign och byggnader för utbildning.

Specialisttjänster för forskningsanläggningar

Vi erbjuder även kvalificerade konsulttjänster för att utveckla avancerade byggnader för vetenskap och forskning. Vi stödjer våra kunder under varje skede och i alla aspekter, från utformning av utrymmen med ultralåga vibrationer för den mest krävande bildhanteringsutrustningen till utveckling av högeffektiva laboratorieutrymmen.

Relaterat

Letar du efter våra utbildningar?

Vi erbjuder kurser och utbildningar inom arbetsmiljö, CSR, kvalitet, miljö, avfall och energi.


Klicka här för att se aktuella kurser och seminarier

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser