Uppdragskritiska anläggningar & datacenter

Alla affärssektorer är beroende av IT vilket gör att datacenter är hjärtat i ett företags verksamhet och utgör därför en uppdragskritisk affärskomponent.

Kontakt

Tina Kramer Kristiansen

Tina Kramer Kristensen

Division Director, Energy Systems
Tel: +45 516 181 84

Ramboll använder en övergripande livscykelmetod vid planering och utveckling av uppdragskritiska anläggningar och datacenter.

Våra experter tar hänsyn till livstidsmålen för anläggningen vid platsval, design, konstruktion och drift som följer med dess utveckling.

Att möta ägarnas och användarnas behov

Vi har den erfarenhet som krävs för att förstå unika behov inom olika sektorer – vare sig det gäller att leverera viktiga mätvärden som elasticitet, effektivitet och tillväxtkapacitet eller att svara på ändringar i regelverket. Vi använder den här metoden både för nya byggprojekt och befintliga anläggningar för att säkerställa att fungerande anläggningar levereras och tas i bruk i tid och inom budget.

Design och konsulttjänster under anläggningens hela livscykel

Rambolls multidisciplinära experter arbetar tillsammans för att sömlöst leverera integrerad teknisk expertis och service till datacenter och affärskritiska anläggningar världen över. 

  • Platsval
  • Platsritning
  • Arkitektdesign
  • Konstruktionsöversikt
  • Lufttillstånd
  • Industrihygien
  • Hälsa och säkerhet
  • Efterlevnadsassistans
  • Vattentillförsel, effektiv användning och avlopp
  • Energihantering, säkerhet och optimering