Stadsplanering

Under de senaste tio åren har flera händelser fått oss att se på urban utveckling med nya ögon. För första gången i mänsklighetens historia lever mer än hälften av världens befolkning i stadsområden. Demografiska beräkningar tyder på att denna siffra kan stiga till långt över 60 procent de närmaste tjugo åren.

Kontakt

Gunnar Samuelsson

Gunnar Samuelson

Marknadschef
T: +46 10 615 60 75

Ett nytt tänk kring städer och stadsutveckling har gett oss en ny attityd till ett liv i stadsmiljö. Urbaniseringen har tidigare kritiserats för att vara svår att hantera och kontraproduktiv. Nu har man skiftat tankesätt och ser urbanisering som en nyckelfaktor för att främja ekonomisk tillväxt, såvida den hanteras på rätt sätt. I många länder ligger städerna i framkant när det gäller innovation och lösningar på globala utmaningar som exempelvis anpassning till klimatförändringar, energieffektivisering och ekonomisk utveckling.

Dagens stadsplanerare står inför utmaningen att hitta en bra balans mellan invånarnas behov och nyttjandet av våra naturresurser. Det är av största vikt att tillgodose invånarnas grundläggande behov som exempelvis rent vatten och elektricitet utan att skada miljön. Men en attraktiv stadsmiljö utgörs också av tillgång till grönområden, låga ljudnivåer och ett väl planerat transportnät.

Liveable Cities - Mer än levande stadsmiljöer 

Hälften av jordens invånare – 3.6 miljarder människor – lever idag i stadsliknande miljöer. En siffra som år 2030 kommer att vara uppe i 5 miljarder människor enligt McKinsey & CO. En tydlig signal om att det inte går att vänta längre med nytänkande stadsplanering. För att klara denna utveckling kommer det att krävas nya kreativa lösningar för att skapa framtidens stadsmiljöer. 

Läs mer

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser