Optisk mätning för 3D-scanning av ytor och objekt

Kontakt

Håkan Eriksson

Mät-, kart-, GIS-ingenjör
T: +46 10 615 3492

Ramböll arbetar med 3D-scanning inom flera områden och med objekt i varierande storlek på projektplatser med olika förutsättningar, både inom- och utomhus. Våra ingenjörer har mätningsteknisk utbildning och lång erfarenhet av scanningsprojekt. Det kan handla om projekt med olika förutsättningar inom områden som bygg, infrastruktur, industri och kulturvård. Vi använder av oss av mätutrustning från företaget GOM som utvecklar och tillverkar mätsystem till industrin med hög precision och med fokus på 3D.

Vår flyttbara utrustning gör det möjligt för oss att dokumentera och scanna objekt oavsett plats. Vi har exempelvis utfört 3D-scanning i fält av byggnadsfasader, kulturhistoriska föremål, skulpturer och offentlig konst samt på plats inom industrin i olika produktionsprocesser. Transportabla föremål scannar vi i våra egna lokaler där vi kan utveckla lösningar och arbetsprocesser åt kund samt erbjuda logistik och transport till de aktuella objekten. Vi kan även hjälpa till med utbildning, support och specialiststöd i scanningsrelaterade uppdrag.

 

Mycket hög precision och noggrannhet

3D-scanning med optisk mätteknik möjliggör inmätning och avbildning av fysiska modeller med mycket hög precision och noggrannhet. 3D-scanning tillämpas inom många olika branscher men används kanske i större utsträckning inom tillverkningsindustrin för deformationsmätning och kvalitetskontroll i produktionen. Ett vanligt tillämpningsområde är också Reversed Engineering, ett begrepp som beskriver processen att gå från ett fysiskt objekt till en digital ritningsmodell.
 
Det stora mervärdet med tekniken är förutom en noggrann digital ritningsdokumentation att kunna redigera, återskapa och tillverka nya produkter vilket tillämpas inom prototyptillverkning och restaurering av historiska objekt.

Med dagens moderna datorstyrda maskinpark kan de mycket detaljerade modellerna reproduceras i en rad olika material med hjälp av exempelvis 3D-printrar och CNC-fräsar.


Fotoscanning

Vi arbetar med optiska mätsystem som använder en mätteknik som baseras på fotogrammetri. Genom att ta flera digitala bilder av ett objekt med två kameror kan man bestämma positionen i tre dimensioner, XYZ.
 
Metoden för 3D-scanning som vi använder kallar vi fotoscanning vilken har en väsentligt högre mätprecision jämfört med exempelvis 3D-scanning med hjälp av laser. Se exempel i bildspelet nedan.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser