Skolor

När man planerar skolbyggnader är det en utmaning att skapa de bästa förutsättningarna för både lärande och lek. I takt med att tekniken blir mer avancerad ökar också kraven på skolbyggnaderna.

National Graphene Institute, foto Daniel Shearing Buildings

Kontakt

Gunnar Samuelsson

Gunnar Samuelson

Marknadschef
T: +46 10 615 60 75

Det är helt avgörande att miljön och byggnaderna för de framtida generationerna väcker en lust att lära och samtidigt erbjuder ett utrymme att utveckla framtida undervisningsbehov. Dessutom ökar efterfrågan på lösningar som är ekonomiskt attraktiva och som främjar hållbarhet, funktionalitet, energimedvetenhet och driftsäkerhet.

Ramboll erbjuder tekniktjänster för planering, projektering, byggnation och drift av alla typer av byggnader och system för utbildningssektorn. Vi tillhandahåller också konsulttjänster med inriktning på organisationsstruktur för att förenkla och optimera utbildningsadministrationen och därmed spara värdefulla resurser som kan användas till andra initiativ.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser