Retail

Sedan 1972 har vi hjälpt våra kunder utveckla handelsplatser, så som köpcentrum, gallerior, stormarknader och stadsdelar. Tack vare vår långa erfarenhet, nära samarbete med uppdragsgivarna, vårt breda erbjudande och spetskompetens inom kommersiell utveckling är vi idag en marknadsledande aktör i Norden.

Hallarna interiör

Våra projekt spänner över flera områden och vi kan ta fullt ansvar för projektet, hela vägen från idé till premiär. Tillsammans med våra uppdragsgivare arbetar vi med allt från utredning, idé och kommersiellt koncept till situationsplan, masterplan, ekonomiska beräkningar, intäktskalkyl och uthyrning och hyresgästanpassning. Vi levererar kreativ och nytänkande design och arkitektur.

Utmaningen som vi har specialiserat oss på att lösa är att kombinera nyskapande design och arkitektur med hög tillgänglighet och lönsamhet. Vi skapar den ultimata handelsplatsen för såväl ägare, butiker och konsumenter.

Vårt uppdrag

Basen i vårt erbjudande är att, genom kompletta uppdrag, utveckla nya och befintliga handelsplatser för att säkerställa kvalitet och kommersiell framgång genom att bidra med: 

 • A – Specialistkompetens inom kommersiell arkitektur och design
 • U – Utvecklingsuppdrag i form av utredningar, analyser och uthyrning
 • H – Hyresgästanpassningar

På detta sätt tar vi fullt ansvar, från inledande idékoncept fram till att det är dags att slå upp portarna.

För att möta uppdragsgivarens behov utifrån deras organisation och struktur kan vi även arbeta med deluppdrag inom A, U och H och på så sätt forma uppdraget utifrån respektive projekt.

Projektprocess

För att lösa de utmaningar vi ställs inför och för att du som kund ska känna dig trygg krävs en väl fungerande projektprocess. Självklart kan processen variera från fall till fall. Här beskriver vi på ett övergripande sätt ett typiskt projekt.

 1. Handelsutredning och marknadsanalys
  Vi tar fram en handelsutredning eller marknadsanalys för att bedöma marknaden och fastslå vilket kommersiellt koncept handelsplatsen bör ha.
 2. Kommersiellt koncept
  Vi arbetar fram det kommersiella konceptet med information om vilken marknadsroll handelsplatsen ska ha i förhållande till marknaden.
 3. Intäktskalkyl
  Intäktskalkylen tar vi fram som styrinstrument för uthyrningsprocessen. Hyra sätts utifrån erfarenhet och gällande marknadshyresnivå.
 4. Marknadsmaterial
  Framtagande av presentationsfolder som beskriver marknaden och det framtida konceptet.
 5. Uthyrning/Marknadsbearbetning
  Vi förhandlar med hyresgästen angående lokalens färdigställande enligt budget samt det kommersiella konceptet.
 6. Situationsplan
  Situationsplan visar layout för tomt och intilliggande infrastruktur.
 7. Masterplan
  Masterplan visar layout för byggnad. Masterplan utgår från det kommersiella konceptet.
 8. Designkoncept/Designmanual
  Designkonceptet anpassas till det kommersiella konceptet.
 9. Hyresgästanpassning
  Hyresgästanpassning sker dels före undertecknat hyreskontrakt samt efter undertecknat avtal och då som länk mellan byggproduktion och projektering.
  1. Underlag för uthyrning
  Hyresgästen och uthyrare enas om bland annat storlek på yta samt layout för butiken.
  2. Hyresgästanpassning
  Planlösning och butiksfasad bestäms i samråd med hyresgästen. Anpassning till hyresgästens krav, önskemål samt det som är överenskommet.
 10. Byggprocessen
  Byggprocessen består av olika faser. Vilka som ingår beror på valet av entreprenadform.

Våra kunder och vår marknad

Våra uppdragsgivare är våra direkta kunder och de består av Köpcentrumbolag, finansiella ägare/bolag/riskkapitalbolag, stora- och lokala fastighetsbolag/- ägare, men kan även vara fastighetsbolag kopplat till detaljhandelsbolag samt kommuner och centrumföreningar m fl.

Våra projekt innefattar både utveckling av nya- och/eller utveckling av befintliga fastigheter:

 • Externa köpcentrum
 • Retail Parks
 • Externa fristående handelshus/handelsfastigheter
 • Shoppinggallerior i stadsmiljö
 • Stadsdelsutveckling
 • Stadskärneförnyelse
 • Cityprojekt med flera fastigheter och/eller fastighetsägare
 • Enskilda fastigheter med handelslokaler i citylägen och andra lägen
 • Kommersiella mötesplatser t.ex. torg, stadsdelscentrum och resecentrum

Indirekt är många kedjor, butiker, restauranger och caféer våra kunder. Detta genom arbete med uthyrning och hyresgästanpassning. Vår faktiska förmåga att finna rätt kommersiellt koncept, rätt mix av hyresgäster och rätt hyresgäst till rätt lokal skapar förutsättning för ett framgångsrikt projekt och därmed lönsamhet och fastighetsvärde för vår uppdragsgivare och framgångsrika enheter för hyresgästerna.

Konsumenterna är ytterst våra kunder. Våra uppdrag innebär att skapa attraktiva, spännande och tillgängliga handelsplatser som konsumenterna vill besöka och spendera tid och pengar i. Det sker genom utveckling av kommersiellt koncept, design och funktion och det totala erbjudande som handelsplatsen levererar.

Utvalda projekt

Väla Centrum

Väla centrum

Väla centrum i Helsingborg är en av Sveriges mest omtyckta och välbesökta shoppingdestinationer, ständigt prisbelönad för utbud och trivsel, service och tillgänglighet. Varje år har Väla 10 miljoner kunder och besökare.

Hallarna exteriör

Hallarna i Halmstad

Hallarna är det nya namnet på det som tidigare hette Eurostop i Halmstad. Nya spännande butiker, restauranger och allmänna ytor i en genomarbetad och omsorgsfull arkitektur.

Visa alla projekt för den här tjänsten