RÃ¥dgivande konsult

Att uppföra en byggnad kräver stor erfarenhet . Slutprodukten ska levereras i tid och inom budget samtidigt som alla intressenter ska vara nöjda med processen.

Kontakt

Börje Eriksson

Börje Eriksson

Divisionschef Buildings
T: +46 10 615 15 13

Rådgivande konsulttjänster

Vi erbjuder rådgivande konsulttjänster till kunder som inte har egna projektledarteam. I den här rollen agerar vi å kundens vägnar för att anlita arkitekter, ingenjörer och entreprenörer som ritar och bygger kundens byggnad.

Vårt jobb är att agera med kundens intresse i första rummet och fokuserar på att uppnå kundens mål och garantera ett kvalitativt samarbete mellan de olika parterna. Vi övervakar andra intressenters tjänster och utför kompletterande åtgärder om så behövs.

Mätbara resultat

Det är alltid viktigt för oss att leverera rätt resultat för kunden, på rätt sätt. Vi mäter våra resultat med utgångspunkt i funktion, estetik, hållbarhet, inomhusklimat, energianvändning, drift och underhåll samt ekonomi.

Rambolls har rådgivande konsulter med expertis inom:

  • Programhandlingar och anbudsunderlag
  • Förberedelse och genomförande av förstudier och förprojektering
  • Planering
  • Projektutveckling
  • Anbudsmetoder
  • Analys av egendom
  • Konstruktionsledning
  • Utvärdering av förhållanden
  • Upprustningsprocess
  • Anläggningsledning

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser