Befintliga byggnader

Nya byggnader utgör årligen endast en procent av det totala antalet byggnader. Resterande 99 procent  kräver regelbundna renoveringar och ombyggnationer för att vara i god form och uppfylla moderna normer.

Foto: Morten Larsen

Kontakt

Per Hammarström

Per Hammarström

Director
Tel: +46 (0)10 615 61 76

Vi tycker inte att det räcker med att bara underhålla den byggda miljön och begränsa försämringar. Vårt mål är att se till att byggnader alltid är levande, fungerande strukturer - som möter behoven hos nuvarande och framtida användare - och samtidigt minimera deras miljöpåverkan. För att uppnå detta mål har vi ett systematiskt och holistiskt tillvägagångssätt för att se till att en befintlig byggnads fulla potential uppnås innan den försämras och blir oanvändbar – genom att använda alla aspekter av byggnaden.

Historiska byggnader

Historiskt viktiga byggnader kräver särskilda tillvägagångssätt – hemligheten ligger i att förstå och ”lyssna” på byggnaden. Vi har arbetat med internationellt viktiga historiska byggnader och platser – i nära samarbete med myndigheter som ansvarar för skyddandet av historiska byggnader – och levererat lösningar som tar hänsyn till den historiska byggnadens material och som minimerar oåterkalleliga åtgärder.

Omfattande renoveringstjänster

Erfarenhet är ofta en viktig egenskap för ett lyckat renoveringsarbete av en befintlig byggnad. 1:1-renoveringar är en av våra specialiteter och vi har levererat lösningar för flertalet komplexa och mångfacetterade problem hos befintliga byggnader för att förverkliga våra kunders ambitioner.

Vi har ett brett spektrum av kunder och inget arbete är för litet – vi arbetar med allt från underhållsplaner och mögelinspektioner till hela renoveringar.

Våra omfattande renoveringstjänster inkluderar:

  • Bedömningar och uppgraderingar av byggtjänster och energieffektivitet
  • Beräkning av livslängd och tillståndsundersökning
  • Granskningar och förbättringar för akustiska prestanda
  • Utvärdering av brandskydd och design av system
  • Undersökningar av strukturer och fasader, testning (betong, murverk, gips, trä/timmer o.s.v.), bedömningar och modifieringar
  • Byggnadsunderhåll och anläggningshantering, teknisk due diligence (TDD och EDD)
  • Undersökning av fukt, mögel, radon o.s.v. samt inomhusklimat
  • Byggnadsfysik, beräkning och utvärdering av värme- och fuktproblem i nya och befintliga byggnader
  • Strategiska planer för subventionerade bostäder (LBF)
  • Granskning av farligt material och rådgivning vid rivningar

Ramboll erbjuder en allt-i-ett-tjänst för befintliga byggnader – där all nödvändig kunskap är samlad på en och samma plats för att möta alla tänkbara kundbehov.