Optisk mätning för 3D-scanning av ytor och objekt

3D-laserskanning och uppmätning ger mycket detaljerade och noggranna data för byggprojekt. Rambolls engagerade Reality Capture-avdelning utför uppmätning, datahantering, kunskapsutbyte och lärande för att förbättra projektarbetet genom att minimera fel och kostnader och optimera projektets arbetsflöde.

3D scanning

Kontakt

Håkan Eriksson

Håkan Eriksson

Mät-, kart-, GIS-ingenjör
Tel: +46 10 615 3492

Mycket specialiserade experter

På Ramboll utförs 3D-scanning och mätningar i nära samarbete mellan specialiserade lantmätare och konsulter som behöver data för sina projekt. Detta garanterar mätdata av högsta kvalitet och uppmätningar som samtidigt är anpassade efter varje individuellt projekt. Vi genomför alla sorters 3D-laserskanning och uppmätning och har mer än 10 års erfarenhet inom området.

3D-skanning och mätning är ett särskilt effektivt verktyg vid konstruktion och renovering av broar, vägar och byggnader. Ramboll erbjuder även en konsulttjänst för 3D-skanning och mätning inom ett brett spektrum av branscher, bland andra energi, vatten, miljö och hälsa.

Hur vi använder 3D-skanning

Resultatet från undersökningarna är vanligtvis Point Clouds eller Images, och utgör grunden för mätningar, beräkningssektioner, terrängmodeller och att hitta volymer och deformationer. Point clouds, Images och 3D-modeller kan användas som grund för vidare planering, design eller analys. På Ramboll använder vi digitala mätningar för bättre kommunikation, och för att skapa förståelse mellan konsulter och kunder. Ramboll erbjuder även mätbara fotorealistiska lösningar för online-åtkomst på projektplatsen.

Fördelar med 3D-skanning

3D-laserskanning har flera fördelar jämfört med traditionella uppmätningar. Efter ett inledande besök på platsen samlas en komplett uppsättning data in, då skannern registrerar allting inom synhåll. Detta eliminerar behovet av ytterligare mätningar och extra kostnader. Mätningarna har en hög nivå av exakthet och detalj som gör dem pålitliga och lätta att arbeta med.

Slutligen finns det ekonomiska fördelar. En exakt utgångspunkt och bas för ett projekt hjälper till att minimera fel och tvistefrågor under planerings- och designfasen, och vissheten om att en design passar de faktiska förhållandena ökar avsevärt.

Fördelar med Reality Capture

Digitala mätningar har flera fördelar jämfört med traditionell lantmätning. Efter ett inledande besök på platsen samlas en komplett uppsättning data in då verktygen registrerar allting inom synhåll. Detta eliminerar behovet av ytterligare mätningar och extra kostnader. Mätningarna har en hög nivå av exakthet och detalj som gör dem pålitliga och lätta att arbeta med.

Slutligen finns det ekonomiska fördelar. En exakt utgångspunkt och bas för ett projekt hjälper till att minimera fel och tvistefrågor under planerings- och designfasen, och vissheten om att en design passar de faktiska förhållandena ökar avsevärt.