Vägbelysning

Belysning av vägar av olika slag samt gång- och cykelbanor är ett område som vi på Ramboll har bred och djup erfarenhet och kompetens inom. Vi projekterar bland annat belysningen till flera delar av Förbifart Stockholm och kommuner runt om i landet.

Kontakt

Simon Wetterlund

Simon Wetterlund

Ljusdesigner
Tel: +46 10 6156080
M: +46 72 1424280
Ida Tinglöv

Ida Tinglöv

Ljusdesigner
Tel: +46 (10) 615 62 26
Jennie Hellberg

Jennie Hellberg

Ljusdesigner
Tel: +46 010 615 61 96

Åke Rantala

Ljusdesigner
Tel: +46 (10) 6156697
M: +46 70 143 99 27

Vi utför vägbelysning på alla typer av vägar som exempelvis motorvägar, huvudleder och vanlig gatubelysning på mindre kvartersgator, torgbelysning och parkeringsbelysning.

Det cyklas allt mer runt om i vårt land. Något som vi sedan fler år märkt av och även har projekterat många mil med cykelbelysning och gångbelysning till olika GC-vägar.

Genom att kombinera funktionskrav på själva belysningen, underhåll och driftsekonomi med krav på trygghet, säkerhet och estetik, skapar vi en lösning som kommer att vara visuellt läsbar, intressant och i harmoni med det fysiska rummet.

I Ramboll har du en partner med erfarenhet av att genomföra belysningsplanering och ljusdesign i alla storlekar, från masterplaner och hela belysningsanläggningar till detaljprojektering.

Vår belysningsprojektering uppfyller alltid kraven i Trafikverkets föreskrift ”Vägar och gators utformning” (VGU) och Arbetsmiljöverkets föreskrift SS-EN 12464-2, ”Arbetsplatser utomhus”.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites