Utomhusbelysning

Utomhusbelysning och vägbelysning har traditionellt präglats av att uppfylla givna belysningsnivåer och standards. I takt med ny teknik och insikt om belysningens goda inverkan på oss alla förväntas den moderna urbana belysningen idag även uppfylla stigande krav gällande energieffektivitet samt tjäna till att skapa och stödja tilltalande rumsliga och arkitektoniska stämningar.

Kontakt

Simon Wetterlund

Simon Wetterlund

Ljusdesigner
Tel: +46 10 6156080
M: +46 72 1424280
Ida Tinglöv

Ida Tinglöv

Ljusdesigner
Tel: +46 (10) 615 62 26
Jennie Hellberg

Jennie Hellberg

Ljusdesigner
Tel: +46 010 615 61 96

Åke Rantala

Ljusdesigner
Tel: +46 (10) 6156697
M: +46 70 143 99 27

Utseendet på en gata eller ett torg är ovillkorligen knuten till belysningen av utrymmet. Genom att kombinera funktionskrav för underhåll och driftekonomi med krav på trygghet, säkerhet och estetik, skapar vi en lösning som kommer att vara visuellt läsbar, intressant och i harmoni med det fysiska rummet.

På Ramboll har vi erfarenhet av att genomföra belysningsuppdrag i alla storlekar, från masterplaner och hela belysningsanläggningar till detaljprojektering.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites