Utomhusbelysning

Utomhusbelysning och vägbelysning har traditionellt präglats av att uppfylla givna belysningsnivåer och standards. I takt med ny teknik och insikt om belysningens goda inverkan på oss alla förväntas den moderna urbana belysningen idag även uppfylla stigande krav gällande energieffektivitet samt tjäna till att skapa och stödja tilltalande rumsliga och arkitektoniska stämningar.

Kontakt

Hans Arvidsson

Ljusdesign och belysningsplanering
T: +46 10 615 6275

Ida Tinglöv

Ljusdesigner
T: +46 (10) 615 62 26

Jennie Hellberg

Ljusdesigner, Elteknik
T: +46 010 615 61 96

Utseendet på en gata eller ett torg är ovillkorligen knuten till belysningen av utrymmet. Genom att kombinera funktionskrav för underhåll och driftekonomi med krav på trygghet, säkerhet och estetik, skapar vi en lösning som kommer att vara visuellt läsbar, intressant och i harmoni med det fysiska rummet.

På Ramboll har vi erfarenhet av att genomföra belysningsuppdrag i alla storlekar, från masterplaner och hela belysningsanläggningar till detaljprojektering.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser