Kontorsbelysning

God kontorsbelysning och belysningsplanering handlar om mer än att uppfylla ökade tekniska och ekonomiska krav. Belysningsergonomiska krav är lika viktiga att uppfylla. Belysning påverkar i hög grad vårt välbefinnande och hur vi presterar i olika miljöer. På Ramboll arbetar vi med Human Centric Lighting (HCL) som handlar om hur vår syn och biologiska system påverkas av ljus.

Kontakt

Simon Wetterlund

Simon Wetterlund

Ljusdesigner
Tel: +46 10 6156080
M: +46 72 1424280
Ida Tinglöv

Ida Tinglöv

Ljusdesigner
Tel: +46 (10) 615 62 26
Jennie Hellberg

Jennie Hellberg

Ljusdesigner
Tel: +46 010 615 61 96

Åke Rantala

Ljusdesigner
Tel: +46 (10) 6156697
M: +46 70 143 99 27

Kontorsbelysning står ofta för mer än en tredjedel av en byggnads totala energianvändning. Ineffektiva armaturer, slitna ljuskällor, avsaknad av underhållsplaner eller defekta styrsystem är bidragande orsaker. Genom att uppgradera eller installera en ny modern armaturanläggning kan driftskostnaden ofta halveras samtidigt som belysningskomforten ökar. Många gånger är investeringen i ett nytt belysningssystem därigenom återbetald inom kort.

Ljusdesign i världsklass
Genom att kombinera våra medarbetares specialistkunskaper och erfarenheter uppnås balans mellan funktion och estetik i förhållande till ekonomiska och tekniska krav. Vi erbjuder alla typer tjänster, från inledande strategisk rådgivning, utredning i tidiga skeden och konceptuella belysningsplaner fram till färdig bygghandling.

Ramboll har bland annat projekterat kontorsbelysningen vid ombyggnaden av Microsofts nya kontor i Stockholm. Läs mer om vårt uppdrag vid kontoret som sedan utsågs till Sveriges Snyggaste Kontor 2013.

Vilka krav kan man ställa på sin kontorsbelysning?
Det är naturligtvis både roligare och mer välgörande att arbeta i en miljö som känns både trivsam och ändamålsenlig. Kontorsbelysningen spelar här en direkt avgörande roll genom en väl avvägd belysningsplanering i form av korrekta belysningsnivåer och bra anpassad belysningsergonomi.

På ett kontor idag utförs många olika typer av arbetsuppgifter. Detta ställer naturligtvis höga krav på en noga planerad kontorsbelysning. Både direkt- och indirekt bländning ska minimeras och jämnhet i ljusbilden på den egna arbetsytan finnas. Tillräckligt med ljus på rätt ställe hör till de mer primära delarna.

Läs mer om belysning i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2009:02 - Arbetsplatsens utformning

Utöver detta tillkommer andra viktiga faktorer att planera för. Armaturernas fysiska utseende ska passa ihop med arkitekturen och projektspecifika budgetnivåer bör hållas. Belysningsanläggningens energieffektivitet blir allt viktigare och montering och underhåll ska beaktas och underlättas i möjligaste mån.

Våra uppdragsgivare ger oss allt oftare uppdrag om fördjupade LCC-studier och detaljprojektering med mål att uppnå kriterierna för olika byggnadscertifieringsprogram som BREEAM, LEED, Miljöbyggnad med flera.
Att investera i en ny belysningsanläggning är det snabbaste sättet att få sina investerade pengar i retur enligt en under 2013 presenterad rapport från McKinsey

Sammantaget levererar vi till er en belysningsanläggning som tar tillvara projektets kvaliteter vad gäller tekniska lösningar, gestaltning, brukaraspekter och investerings- samt driftsekonomi.

Projekt

Microsoft och Ramboll i samarbete om framtidens kontor

Microsofts kontor i Stockholm har uppdaterats till en miljö som stimulerar kreativitet och nytänkande i vad Microsoft kallar Det Nya Arbetslivet, en så kallad aktivitetsbaserad kontorsmiljö. Ramboll har hanterat alla delar i ombyggnaden i det lyckade projektet.

Visa alla projekt för den här tjänsten

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites