Belysningsmätning

Att ha en god belysningsergonomi på arbetsplatser och andra miljöer är viktigt då felaktiga ljusförhållanden kan orsaka både att man blir trött i ögonen och får huvudvärk. Varje arbetsplats måste följa Arbetsmiljöverkets regler för god belysning. Ramboll tillhandahåller en rad analysmetoder för att garantera att riktlinjerna för bra belysning följs.

Foto: Mike Harrington

Kontakt

Simon Wetterlund

Simon Wetterlund

Ljusdesigner
Tel: +46 10 6156080
M: +46 72 1424280
Ida Tinglöv

Ida Tinglöv

Ljusdesigner
Tel: +46 (10) 615 62 26
Jennie Hellberg

Jennie Hellberg

Ljusdesigner
Tel: +46 010 615 61 96

Åke Rantala

Ljusdesigner
Tel: +46 (10) 6156697
M: +46 70 143 99 27

På en och samma arbetsplats behövs många olika typer av ljus då varierande arbetsuppgifter ska utföras.

Själva ljuskällan spelar en central roll över hur vi upplever ljuset. LED (Light Emitting Diode) är en ljuskälla som inom några år troligen kommer vara standard på alla arbetsplatser. Detta kräver ny kunskap och utrustning för att mäta ljusets kvaliteter korrekt.

God kvalitet på reflektorer och rastermaterial är också viktigt för att få till ett bra ljus. Armaturens verkningsgrad är direkt kopplad till reflektormaterialets prestanda och dess fysiska utformning. Ytluminansen på reflektorer och raster kan bli för hög vid undermåligt materialval på dessa komponenter.

Ramboll kan bland annat hjälpa till med att mäta ljusnivåer, skuggor, ljusfördelning, bländning, reflexer, ljusfärg och ytfärger. Vi sammanställer alltid resultatet med hänsyn till lagkrav, specifika projektkrav, drift- och underhållskrav, fysisk miljö och miljöklassningssystem som LEED och BREEAM.

På Ramboll arbetar engagerade och specialiserade ljusdesigners och belysningsplanerare, erfarna specialister inom visualiseringar, dagsljusberäkningar och dagsljusinlänkning samt för olika typer av styrsystem för belysning. Vi levererar belysningstjänster som spänner över lokala belysningsplaner, belysningsstrategier för hela fastighetsbestånd, kontorsbelysning och fasadbelysning.

Produktblad

Mätuppdrag belysning


Ladda ned

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites