Ljusdesign

God och välplanerad ljusdesign ger form och mening till rum, byggnader, landskap och hela städer. Genom en avvägd mix av mänskliga behov, kreativitet, estetiska och funktionella krav med gedigna empiriska erfarenheter, skapar vi en högkvalitativ belysningsplanering där människors behov av god ljusdesign tillgodoses.

Brooklands Mercedes Benz World. Photo: Wakefield College Chris Gascoign

Kontakt

Hans Arvidsson

Ljusdesign och belysningsplanering
T: +46 10 615 6275
: +46 (70) 228 58 03
Ida Tinglöv

Ida Tinglöv

Ljusdesigner
T: +46 (10) 615 62 26

Jennie Hellberg

Ljusdesigner, Elteknik
T: +46 010 615 61 96

Välplanerad ljusdesign stödjer vår spatiala upplevelse av rummet i en byggnad eller vår omgivning utomhus. Ramboll erbjuder ett antal tjänster inom detta område som omfattar allt från kommunala belysningsplaner till ljusdesign i byggnader och på offentliga platser av olika slag. Vi jobbar alltid för att ta fram innovativa och hållbara belysningslösningar som grundar sig i energi- och resursmedvetna val som anpassas till projektet och platsens unika förutsättningar.

  • Vi löser alla behov av ljusdesign inom- och utomhus
  • Vi skapar innovativa och kreativa belysningslösningar i balans med teknik och estetik
  • Vi projekterar kostnads- och energieffektiva belysningslösningar anpassade utifrån projektets unika förutsättningar

På Ramboll kan vi ljusdesign, armaturdesign, vägbelysning och belysningsplanering under mark. Vi utför uppdrag gällande dagsljusberäkningar, dagsljusplanering, skuggberäkningar och dagsljusinlänkning.

Fördjupade studier och planering av både ljusdesign, styrsystem och olika typer av dagsljusberäkningar blir allt vanligare uppdrag. Ofta i anslutning till processer gällande miljöcertifieringar i BREEAM, LEED, CEEQUAL och Miljöbyggnad.

Utmärkelser inom ljusdesign

Götaplatsen – Svenska ljuspriset 2012

Se ett videoklipp från prisutdelningen.


Läs mer

Copenhagen sludge incineration plant - Danish Lighting Award 2013


Läs mer

Läs mer

Broschyr ljusdesign


Ladda ner

Belysningsvisualisering


Ladda ner

Läs mer om våra tjänster

Kontorsbelysning

God kontorsbelysning och belysningsplanering handlar om mer än att uppfylla ökade tekniska och ekonomiska krav. Belysningsergonomiska krav är lika viktiga att uppfylla. Belysning påverkar i hög grad vårt välbefinnande och hur vi presterar i olika miljöer. På Ramboll arbetar vi med Human Centric Lighting (HCL) som handlar om hur vår syn och biologiska system påverkas av ljus.


Läs mer om Kontorsbelysning

Utomhusbelysning

Utomhusbelysning och vägbelysning har traditionellt präglats av att uppfylla givna belysningsnivåer och standards. I takt med ny teknik och insikt om belysningens goda inverkan på oss alla förväntas den moderna urbana belysningen idag även uppfylla stigande krav gällande energieffektivitet samt tjäna till att skapa och stödja tilltalande rumsliga och arkitektoniska stämningar.


Läs mer om Utomhusbelysning

Belysningsmätning

Att ha en god belysningsergonomi på arbetsplatser och andra miljöer är viktigt då felaktiga ljusförhållanden kan orsaka både att man blir trött i ögonen och får huvudvärk. Varje arbetsplats måste följa Arbetsmiljöverkets regler för god belysning. Ramboll tillhandahåller en rad analysmetoder för att garantera att riktlinjerna för bra belysning följs.


Läs mer om Belysningsmätning

Projekt

Ljussättning av Götaplatsen

Den 1 september 2011 invigdes den nya belysningen av Götaplatsen i Göteborg. Ramboll Sveriges Ljusenhet tillsammans med Ramboll Danmarks enhet Lys har stått för såväl belysningsprogram som projektering.

Microsoft och Ramboll i samarbete om framtidens kontor

Microsofts kontor i Stockholm har uppdaterats till en miljö som stimulerar kreativitet och nytänkande i vad Microsoft kallar Det Nya Arbetslivet, en så kallad aktivitetsbaserad kontorsmiljö. Ramboll har hanterat alla delar i ombyggnaden i det lyckade projektet.

Visa alla projekt för den här tjänsten

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser