Byggnadssimulering

När tekniska system blir mer komplexa och kraven på prestanda och uppföljning av byggnader ökar så blir behovet av kontroller mer och mer betydelsefullt. För att kunna upprätthålla prestanda, optimera drift samt säkerställa att krav uppnås krävs regelbundna avstämningar och ett nära samarbete med övrig projektering. Denna uppgift löser man bäst med hjälp av byggnadssimulering.

Magnus Heier

Magnus Heier

Building Physisist
Tel: +46 (10) 6153227

Med hjälp av beräkningsmodeller och avancerade simuleringsprogram såsom IDA ICE går det att provköra en byggnad innan den står på plats och på så sätt spara tid och pengar genom att redan innan byggstart ta reda på merparten av risker och möjligheter med byggnaderna.

Vid byggnadssimulering utnyttjar vi den snabba programutvecklingen och använder befintliga modeller, med hjälp av exempelvis BIM-intelligens, och kan beräkna flera indikatorer på samma gång. På så sätt ökas kunskapen och optimering i byggnaderna samtidigt som man minimerar antalet separata kontroller.

Exempel på vad våra specialister har erfarenhet av

  • Energibalansberäkningar, för energioptimering samt för nyproduktion
  • Klimatkontroller och systemdimensionering
  • Dagsljusberäkningar
  • Fasad- och solskyddsoptimering
  • Modellering av olika styrstrategier och driftfall
  • CFD-analys för rum med komplicerade luftflöden eller risker för t.ex. kallras.
  • Energiproduktion via solfångare eller solceller
  • Energilager 
  • Beräkning av köldbryggor

Utbildning i IDA ICE och andra aktuella programvaror

Ramboll har ett aktivt internt nätverk och utbildar regelbundet i aktuella programvaror, såsom IDA ICE, VIP+, Comsol och flera andra specialiserade program. Dessa kraftfulla hjälpmedel gör att vi kan ta tillvara möjligheter inom byggnadssimulering för att förbättra för våra kunder och inom alla slags byggprojekt.

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta gärna någon av de ansvariga i din region för rådgivning, offert eller om du vill höra mer om möjligheterna vi erbjuder.

Kontaktpersoner

Västmanland/Örebro län
Christian Lindquist
Tel: +46 (10) 6153530

Uppsala/Gävleborg
Christian Zäll
Tel: +46 (10) 6151391

Södermanland
Erik Sörbring
Tel: +46 (10) 6151511

Stockholm
Morgan Persson
Tel: +46 (10) 6156237

Väst/Syd
Magnus Heier
Tel: +46 (10) 6153227

Nord
Janne Päkkilä
Tel: +46 (10) 6151134

Referensprojekt

Sahlgrenska sjukhuset. Foto: Marie Ullnert

Bild- och interventionscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg byggs ett nytt bild-och interventionscentrum (BoIC) för avancerade diagnoser och operationer med bilder som underlag. Det är en av de största enskilda investeringarna någonsin för sjukhuset. Drygt 1,8 miljarder kronor investeras i byggnad och utrustning för bild- och interventionscentrat. I detta uppdrag ansvarar Ramboll för VVS- och styrprojekteringen.

Visa alla projekt för den här tjänsten