Hållbart byggande

På Ramboll strävar vi efter att skapa holistiska hållbara lösningar genom samarbete och ett interdisciplinärt angreppssätt. Tack vare vår globala närvaro och tillgång av specialister utvecklar vi hållbara lösningar genom att projektera i gränslandet där både brukarbehov, miljö, värdemaximering, och projektets kontext i samhället möts.

Dalston Works, världens största byggnad med korslimmat massivträ (CLT). Foto Daniel Shearing

Kontakt

Magnus Heier

Magnus Heier

Building Physisist
Tel: +46 (10) 6153227
Christian Zäll

Christian Zäll

Head of Department, Sustainable buildings
Tel: +46 10 615 13 91

En bra affär

Hållbarhet är och kommer vara en grundläggande god affär för våra kunder. På Ramboll arbetar vi tillsammans med hela projekteringsgruppen för att balansera våra kunders behov med övergripande ekologiska, sociala och ekonomiskt hållbara lösningar.

Tidig integration av hållbarhetstjänster kan innebära en nödvändig skillnad för att minimera affärsrisker samtidigt som marknadsvärde maximeras, genom att förbättra inomhusmiljö, utrymmens användning och energiprestanda. Hos företag är den absolut största andelen utgifter kopplade till personal, och när människor som idag som spenderar cirka 90% av vår dag inomhus är det tydligt att fokus på människors välmående är kritiskt både inom bostäder såväl som lokaler.

Föregångare inom hållbarhetstjänster

Ramboll är pionjärer inom att utveckla hållbart byggande, och vi baserar våra tjänster på trygga erfarenheter kopplat med lokalkännedom. Rambolls lokalkontor kan regionens förutsättningar och organisation, vilket tillsammans med den globala närvaro hela koncernen innebär ger en hävarm för teknisk expertis. Ramboll deltar aktivt i flera av de olika ”Green Building Councils” som finns över världen och medverkar inom politik och på lagstiftarnivå med rådgivning.

Vår breda erfarenhet inkluderar flera miljöcertifieringssystem (Miljöbyggnad, LEED, WELL, DGNB, Estidama, GSAS, BREEAM, HQE, GreenBuilding, Green Star, etc) och  innebär att vi kan bli experter på att skräddarsy kriterier som passar länder och regioner, vilket gör att så kallad "greenwashing" och oanvändbara egenkontrolls-övningar kan undvikas och att fastighetsägare istället kan levereras byggnader som verkligen är hållbara och optimerade. Utöver detta använder vi vår erfarenhet systemövergripande och kan på så sätt ta fram specialiserade hållbarhetsstrategier för projekt som inte klarar den strömlinjeformade process som certifieringar innebär.

Konceptet Ramboll Liveable Buildings

Vissa byggnader uppförs för att vara miljömässigt hållbara, men lyckas inte  uppfylla kravet att människorna också skall kunna frodas och trivas. På Ramboll har vi definierat ”Liveability” som svar på denna problematik.

”Liveability” beskriver de villkor som behövs för en god tillvaro för personer i alla städer, världsdelar och samhällen både med avseende på fysik och psykisk hälsa. Byggnader som är både miljövänliga och utmärka att leva i maximerar livscykelkostnaden för slutanvändarna.

En ”liveable building” samverkar med sin tomt och omgivning.  Ramboll utnyttjar sitt stora internationella nätverk av multidisciplinära specialister för att säkerställa att varje projekt knyter an till stadsbilden genom exempelvis platsoptimerade transporter och hänsyn till områdets samhälle och kultur.

Tack vare detta koncept är det möjligt att skapa en designprocess som utnyttjar alla relevanta omständigheter och kombinerar till en byggnad där människor trivs, stimuleras, som är anpassad till lokala förutsättningar och som bidrar till miljö och vår planet.

Referensprojekt

Triple Towers

Triple Tower är det tredje tornet vid Gothia Towers i centrala Göteborg. Trion kommer att utgöra Europas största helintegrerade konferens- hotell och mässanläggning och är Svenska Mässans största satsning någonsin. Ramboll ansvarar för projektledning och miljöcertifiering i projektet som innefattar nybygget av det tredje tornet, och en påbyggnad av det mittersta.

Visa alla projekt för den här tjänsten