Besiktning, Besiktningsman, Besiktningsmän, Entreprenadbesiktning, Anläggningsbesiktning, Statusbesiktning, Revisionsbesiktning, TEDD

Entreprenadbesiktning

Ramboll är bland de främsta aktörerna inom entreprenadbesiktning på den svenska marknaden och erbjuder utbildade och kompletta besiktningsgrupper, enskilda besiktningsmän och sakkunniga.

Kontakt

Björn Kyhlberg

Björn Kyhlberg

Head of Department, Electrical engineering
T: +46 (10) 6156195
Som byggherre är det av största vikt att säkerställa slutkvaliteten på genomförda uppdrag. Därför krävs en juridisk och teknisk utförd entreprenadbesiktning enligt AB/ABT.

Rambolls besiktningsmän bedömer om entreprenaden är utförd enligt entreprenadkontrakt och aktuella svenska byggregler. Våra besiktningsmän är utbildade och godkända av Svenska Byggingenjörers Riksförbund eller likvärdigt.

Erbjudna tjänster inom besiktning
Rambolls besiktningskompetens finns inom bygg, mark, infrastruktur, installation och anläggning. Vi utför entreprenad-, anläggnings-, status- och revisionsbesiktningar och statusbedömningar som underlag för TEDD. Utöver besiktningsmän erbjuder Ramböll sakkunniga inom bland annat tillgänglighet, it, vvs, el, medicinsk utrustning, rörpost, tak, belysning, gas, hiss, brand och järnväg.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser