Besiktning, Besiktningsman, Besiktningsmän, Entreprenadbesiktning, Anläggningsbesiktning, Statusbesiktning, Revisionsbesiktning, TEDD

Entreprenadbesiktning

Ramboll är bland de främsta aktörerna inom entreprenadbesiktning på den svenska marknaden och erbjuder utbildade och kompletta besiktningsgrupper, enskilda besiktningsmän och sakkunniga.

Foto: Morten Larsen

Kontakt

Björn Kyhlberg

Björn Kyhlberg

Head of Department, Electrical engineering
Tel: +46 10 615 61 95

Som byggherre är det av största vikt att säkerställa slutkvaliteten på genomförda uppdrag. Därför krävs en juridisk och teknisk utförd entreprenadbesiktning enligt AB/ABT.

Rambolls besiktningsmän bedömer om entreprenaden är utförd enligt entreprenadkontrakt och aktuella svenska byggregler. Våra besiktningsmän är utbildade och godkända av Svenska Byggingenjörers Riksförbund eller likvärdigt.

Erbjudna tjänster inom besiktning

 Rambolls besiktningskompetens finns inom bygg, mark, infrastruktur, installation och anläggning. Vi utför entreprenad-, anläggnings-, status- och revisionsbesiktningar och statusbedömningar som underlag för TEDD. Utöver besiktningsmän erbjuder Ramböll sakkunniga inom bland annat tillgänglighet, it, vvs, el, medicinsk utrustning, rörpost, tak, belysning, gas, hiss, brand och järnväg.

Relaterade tjänster

Revisionsbesiktning av brandskyddsanordningar

Vi är certifierad besiktningsfirma och utför leverans- och revisionsbesiktning av brandskyddsanordningar. 


Läs mer: Leverans- och revisionsbesiktning av brandskyddsanordningar