Elteknik

Vårt moderna samhälle blir alltmer beroende av fungerade el- och telesystem. Störningar i dessa system får ofta stora konsekvenser för både säkerhet och ekonomi. Eltekniska system ska vara uppbyggda så att riskerna minimeras och störningar undviks, exempelvis ska de vara enkla att underhålla.

Kontakt

Ulf Hedman

Ulf Hedman

Country Market Director
Tel: +46 10 615 2507

Stefan Sundström

Tel: +46 (10) 6151199
M: +46 (72) 1489999

Planering och projektering av el- och teletekniska system

Ramboll erbjuder tjänster inom planering och design av elsystem, IT, telekom och hissystem på sjukhus och sjukvårdsinrättningar, kontor, laboratorier, skolor, hotell, industrianläggningar och bostäder. Våra tekniker bedömer behov och föreslår tekniska lösningar för att optimera driftsäkerhet och ekonomi. Ett nära samarbete med våra kunder säkerställer hög kvalitet och maximalt kundvärde. Vi har särskild expertis inom områden som elförsörjning, belysning, telekom och processystem.

Tjänstesegment Elteknik

 • Allmänna teletekniska system
 • Brandlarmsystem, även BIB
 • Byggledning EL
 • Certifierad Besiktningsfirma, Revisions- och leveransbesiktningar Brandlarm
 • EN-besiktningar
 • Entreprenadbesiktningar
 • Fastighetsautomation KNX
 • Inbrottslarmsystem
 • Installationssamordnare projektering
 • Kalkyl/kostnadsbedömning
 • Kanalisation
 • Klassningsplaner enligt ATEX-direktivet (explosiv miljö)
 • Kraft- och belysningssystem
 • Kraftförsörjningssystem LSP/HSP inklusive UPS och Reservkraft
 • Ljusdesign
 • Passersystem
 • Potentialutjämningssystem
 • Solcellssystem
 • Transportsystem (hissar, rulltrappor)
 • Urban Lightning (belysning Infa)
 • Åskskyddssystem

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser