Projekttjänster

Resilience

Några av landets ledande experter på säkerhet, beredskap, strategisk rådgivning inom totalförsvar, krisberedskap, säkerhetsskydd, kontinuitetshantering och riskhantering arbetar på Ramboll. Med ett globalt nätverk med 16 500 experter inom samhällsutveckling varav 2 000 i Sverige har vi möjlighet att sammanställa team efter kundens verksamhets specifika behov.