Projekttjänster

Resilience

Några av landets ledande experter på säkerhet, beredskap, strategisk rådgivning inom totalförsvar, krisberedskap, säkerhetsskydd, kontinuitetshantering och riskhantering arbetar på Ramboll. Med ett globalt nätverk med 16 000 experter inom samhällsutveckling varav 2 000 i Sverige har vi möjlighet att sammanställa team efter kundens verksamhets specifika behov. 

Relaterade artiklar

Karin Palmblad, säkerhetschef på Ramboll i Sverige
”Säkerhetsskydd är ett tillsammansuppdrag för Sverige”

”Säkerhetsskydd är ett tillsammansuppdrag för Sverige”, menar vår säkerhetschef Karin Palmblad på Aktuell Säkerhets debattsida idag.

”Säkerhetsskydd är ett tillsammansuppdrag för Sverige”
Huddinge Centrum (Bild: Holger.Ellgaard CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode)
Huddinge kommun jämlikhetsintegrerar sin krisberedskap

Hur påverkar en pandemi invånarnas livsvillkor? Den frågan ställde sig Huddinge Kommun i ett tidigt skede av Coronakrisen. Samhällsutvecklaren Ramboll fick uppdraget att genomföra en studie om pandemins effekter och sociala förutsättningar, i tät dialog med civilsamhället i Huddinge. Nyligen presenterades resultatet. 

Huddinge kommun jämlikhetsintegrerar sin krisberedskap
global corona-statistik.
Ramboll i debattartikel om jämlikhetssäkrad krisberedskap

Får Sveriges invånare hjälp på rätt sätt vid en kris? Coronapandemin har ställt stora krav på krishanteringen i landets kommuner och regioner. En brist som blottats i flera delar av landet är hur olika sociala förutsättningar hos invånarna påverkar möjligheterna att förbereda sig för kris, och att hantera den.

Ramboll i debattartikel om jämlikhetssäkrad krisberedskap
Räddningstjänst (Foto: MSB. Fotograf: Johan Eklund / Skogsbrand i Västmanland.)
Experten svarar: Vad betyder säkerhetsskydd?

Säkerhetsskydd betyder att man skyddar det som är allra viktigast i samhället så att det fungerar oavsett om vi befinner oss mitt i vardagen, i en kris eller i värsta fall i krig. 

Experten svarar: Vad betyder säkerhetsskydd?
Totalförsvaret är uppdelat i civilt- och militärt försvar
Experten svarar: Vad är totalförsvar?

Totalförsvar är sådan verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Under högsta beredskap, då det råder krigsfara eller krig i eller i närheten av Sverige, är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas. Syftet är att rikta samhällets samlade resurser till försvaret av Sveriges säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet. 

Experten svarar: Vad är totalförsvar?
Krislåda med stormkök (Foto: MSB. Fotograf: Thomas Henrikson)
Experten svarar: Vad är krishantering?

Krishantering består av allt det som vi som samhälle behöver göra före, under och efter en kris, för att kunna hantera stora händelser som påverkar oss. Vi behöver känna till och förstå vilka förväntningar vi kan ha på samhället och vilket ansvar vi själva måste ta när något inträffar och allt inte fungerar som det ska.

Experten svarar: Vad är krishantering?