Projekttjänster

Resilience

Några av landets ledande experter på säkerhet, beredskap, strategisk rådgivning inom totalförsvar, krisberedskap, säkerhetsskydd, kontinuitetshantering och riskhantering arbetar på Ramboll. Med ett globalt nätverk med 16 000 experter inom samhällsutveckling varav 2 000 i Sverige har vi möjlighet att sammanställa team efter kundens verksamhets specifika behov. 

Turning waste to energy

Waste as a resource (PDF)

World bank publication: Decision-makers guide for solid waste incineration

Municipal Solid Waste Incineration: Decision-makers guide (PDF).

World bank publication: requirements for successful solid waste incineration

Municipal Solid Waste Incineration Projects: Requirements for a successful project (PDF).

Operational Performance Review

Read more about Operational Performance.

Ramboll Maintenance Academy courses 2019 and 2020

Read more about Ramboll Maintenance Academy courses 2019 and 2020 (PDF).

Maintenance Performance Review

Read more about maintenance performance (PDF).

Emission Monitoring Review

Read more about Emission Montoring (PDF).

Condition Assessments and Investment Planning

Read more about Condition Assessments and Investment Planning.