Bostadsrättsföreningar - från idé till förvaltning

Kontakt

Lars-Åke Bengtsson

Enhetschef, Byggledning Installation
T: +46 10 615 6233

Ramboll hjälper bostadsrättsföreningar med allt som hör ett byggprojekt till. Vi hanterar bland annat frågor som bygglov, kontraktsfrågor, teknik och design, juridik samt val av entreprenörer. Som kund kan du känna dig trygg i att våra konsulter kan byggfasens alla led och därmed kan rekommendera vilken metod som är tekniskt och ekonomiskt lämpligast.

Står din förening inför exempelvis ett stambyte eller behöver fastigheten besiktigas? Hör av dig till oss för en konsultation.

Tjänster

 • Bygglov
 • Yttre och inre underhåll
 • Underhållsplaner
 • Stambyten och relining
 • Värme, ventilation och sanitet
 • Lokalanpassningar
 • Energieffektivisering
 • Balkonger, fasad och fönster
 • Gårdsbjälklag
 • Dränering
 • Sättningar
 • Upphandling och uppföljning av skötselavtal
 • Miljö- och installationsledning
 • Besiktningar
 • Kalkyl

Referensprojekt

Ta del av tidigare genomförda projekt


Ladda ned

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser