Byggteknik

Byggteknik innebär mer än att överföra laster från byggnadens struktur till grunden.

Three Quays, foto: 3DReid Buildings

Kontakt

Sanna Turina

Sanna Turina

Division Director
Tel: +46 10 615 61 75
lars rosell

Lars Rosell

Affärsområdeschef, Byggnader
Tel: +46 (10) 615 3433

En helhetssyn på byggnaden

Våra byggnadsingenjörer har en helhetssyn som är inriktad på att utveckla optimala konstruktioner som även uppfyller arkitektoniska, ekonomiska, miljömässiga, tillverknings-, transport- och konstruktionsmässiga krav. Detta kräver kompetens, erfarenhet och en ingående kunskap om lokala sammanhang.

Byggteknik handlar även om att utforska begränsningar hos material och hämta inspiration från naturen. På Ramboll är vi stolta över vårt kontinuerliga arbete med att utveckla nya typer av innovativa strukturer och definiera nya standarder i branschen – både när det gäller strukturella koncept och geometrisk komplexitet.

Vi använder den mest avancerade tekniska programvaran och utvecklar vår egen när våra behov går utöver den kommersiellt tillgängliga programvarans gränser. 

Våra expertområden

Vi utvecklar och projekterar både konventionella och avancerade konstruktioner såsom:

  • Stommen för extremt höga byggnader (över 300 meter)
  • Glaskonstruktioner
  • Samverkanskonstruktioner exempelvis av stål och betong
  • Konstruktioner gjorda av glasfiberarmerad plast (GRP)
  • Kabel- och vajerkonstruktioner
  • Membran- och skalkonstruktioner

Vi använder 3D-modellering tillsammans med våra kunder, arkitekter och entreprenörer eftersom vi vet av erfarenhet att byggprojekt fungerar bäst när alla parter i processen delar en vision. Vi utvecklar verktyg och metoder för 4D (tidsplanering) och 5D (kvalitetssäkring) för våra framtida projekt.

Förutom rationalisering av designprocessen gör 3D-modellering det möjligt att använda komplexa former och modeller som exempelvis kan göra det möjligt att ge byggnader ett mjukare, mer organiskt utseende.