Byggtjänster

Rambolls byggtekniker fokuserar på att leverera bekväma, hållbara miljöer anpassade efter våra kunders behov.

Kontakt

Ulf Hedman

Ulf Hedman

Country Market Director
Tel: +46 10 615 2507

Rambolls byggserviceteam är en passionerad och engagerad grupp som strävar efter att skapa hållbara miljöer där människor bor och samhällen blomstrar. 

Avancerad kompetens inom mekanik, elektronik och VVS

Våra specialister inom mekanisk, elektrisk och folkhälsoteknik utnyttjar den mest kvalificerade tvärvetenskapliga kompetensen i Rambolls globala nätverk, vilket gör att man kan leverera kompletta och integrerade tjänster. Därmed klarar vi mycket komplexa tekniska utmaningar och kan erbjuda våra kunder innovativa, hållbara lösningar som följer bästa praxis.

Våra ingenjörer strävar efter att erbjuda mervärde genom hela projektets förlopp från preliminära studier, fastställande av användarkrav och designvillkor, till själva överlämnandet av den färdiga byggnaden.

Med hjälp av senaste digital designmjukvara och -metoder erbjuder vi: 

 • Rådgivande tjänster
 • Designhantering
 • Planering, analys och programmering
 • Integrering
 • Projektadministration och projekthantering
 • Teknisk konstruktionshantering
 • Validering och verifikation
 • Statuskontroll
 • Anläggningshantering
 • Utvärdering efter inflyttning
 • Teknisk due diligence
 • Fältstudier

Mekaniska tjänster

Värme, ventilation och sanitet (VVS, eller klimatkontroll) och klimatteknologi är viktigt för människors välbefinnande och hälsa. 

Helt från start i projektet har vi ett nära samarbete med våra byggnadsfysiker för att påverka utformningen av byggnaden. Att fatta rätt beslut i projektets inledningsfas kan hjälpa till att reducera energiförbrukningen, samtidigt som det garanterar att inomhusklimatet skapar optimal intern miljö. Rambolls kompetens och designmetoder hjälper till att reducera sjukdomar och förbättra produktiviteten.

Förutom traditionella mekaniska tjänster och discipliner har vi kompetens inom specialområden som inomhusklimat, miljödesign, integrerad byggnadsdesign, byggfysik, simuleringar, BMS/byggnadsautomatisering och mekanisk kylning.

Rambolls mekaniska tjänster inkluderar:

 • Värmesystem
 • Ventilationssystem
 • Luftkonditionering
 • VVS-system utomhus
 • Gas och lufttryck
 • Sanitetssystem
 • Vattensystem
 • Brandskyddssystem
 • Rökkontrollsystem
 • Kontroller
 • Automatisering

Elteknik

Vi blir allt mer beroende av väl fungerande system för el, IT och telekom. Störningar kan få stora säkerhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser. Sådana system måste vara utformade för att undvika störningar och minimera risker.

Rambolls eltekniker bedömer individuella projektkrav och föreslår anpassade tekniska lösningar för att optimera driftsäkerhet och kostnadseffektivitet. Vare sig det gäller ett stort regionalt sjukhus eller ett datacenter har vi den kompetens och expertis som krävs för att leverera smidiga eltjänster för problemfri fungerande drift.

Vi har expertis inom följande elektriska system:

 • Högspänning
 • Lågspänning
 • Nödströmförsörjning
 • Generator
 • Byggnadsbatterier
 • Jordning och åskskydd
 • Branddetektering
 • Säkerhet och åtkomstkontroll
 • IT och kommunikationsnätverk
 • Hissar
 • Processystem som MCC-ställverk, automatiseringsskåp och PLC-system.

Vi är även ledande inom ”single point of failure”-analys (SPOF) och vi har omfattande kompetens inom design av HV-system upp till 33 kV.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser