Arkitektur, planering och landskapsdesign

Ramboll är ett av nordens största arkitektföretag och det fjärde största i Europa med upp emot 800 experter. Vi erbjuder analys, områdesplanering, landskapsdesign, arkitekturdesign och detaljering med en integrerad och tvärvetenskaplig helhetssyn.

Kontakt

Tea Cole

Tea Cole

Landskap och Plan
Tel: +46 (0)10 615 33 47

Det är alltid byggnadernas användare som står i fokus för vår arkitektur. Empati, innovation och hållbarhet är därför de huvudsakliga drivkrafterna bakom våra visionära lösningar. 

Kreativa och omfattande tjänster

Rambolls arkitekter arbetar i en kreativ och multidisciplinär miljö. Vi har bred erfarenhet av hela byggnadsförloppet från inledande idéer, analys och programmering, genom designutveckling och konstruktion, till överlämnande och drift av den färdiga byggnaden.

Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina ambitioner genom att erbjuda en komplett tjänst som kombinerar arbetet med specialister inom arkitektonisk design, inrednings- och landskapsdesign och multidisciplinär teknisk expertis. Våra helt integrerade och optimerade konstruktioner uppfyller alla krav på hållbarhet, funktion och estetik.

Kombinerar lokalkännedom med global expertis

Genom vårt omfattande kontorsnätverk har vi god förståelse för vilken roll ett lokalt sammanhang har för våra projekt och kan ha ett nära samarbete med våra kunder och andra viktiga intressenter.

Vår erfarenhet inkluderar både nya och befintliga byggnader och varierar från enkla renoveringar och utbyggnader till stora komplexa anläggningar. Vi arbetar även med ett brett spektrum av sektorer, inklusive bostäder, kontor, skolor, sjukvård samt konst- och kulturbyggnader.

 

Läs mer

Stadsplanering

Den hållbara stadsplaneringen ska bland annat verka för ett minskat behov av energiförbrukning, transporter och avfall där människans behov tillsammans med klimatet är utgångspunkten. Hur vi uppnår det är en pågående process där vi alla bär ett gemensamt samhällsansvar.


Läs mer om Stadsplanering

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser