Projekttjänster

Ramboll för samman nästan 4 000 multidisciplinära byggnadsexperter över hela världen. Vi erbjuder kunden ett komplett utbud av tjänster under byggnadens hela livstid.

Våra multidisciplinära specialister samarbetar med kunden genom hela byggprojektet - från det inledande strategiska stadiet och planeringen till en detaljerad design och idrifttagande.

Genom att erbjuda en komplett uppsättning byggresurser, från arkitektur till högspecialiserade tekniska discipliner, erbjuder Ramboll kunden sömlösa tjänster och levererar de allra bästa resultaten.

Läs mer om våra tjänster

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites