Projektering

Våra specialister inom byggnadskonstruktion ser byggnader som del av en större helhet. Med inställningen att skapa bättre arbets- och hemmiljöer projekterar vi allt från bostäder till skolor och sjukhus.

Kontakt

Börje Eriksson

Börje Eriksson

Divisionschef Buildings
T: +46 10 615 15 13

Vi levererar effektiv systemprojektering och skapar kostnadseffektiva lösningar

Vårt arbete kräver djupgående teknisk sakkunskap, nyfikenhet och en funktionsdriven inställning att bygga bättre arbets- och hemmiljöer. Våra byggnadsingenjörer har en ambition att möta samhällets höga förväntningar och vi arbetar från början till slut i ett projekt i nära samarbete med kunden, arkitekter och entreprenörer.
 
I de tidiga stadierna av ett projekt garanterar vårt kreativa tänkande och insikt i de olika byggkomponenterna en effektiv systemprojektering. I ett senare skede använder vi vår erfarenhet och kunskap i detaljprojektering till att skapa kostnadseffektiva lösningar.

Ramboll använder den mest omfattande och flexibla tillgängliga programvaran för att producera högkvalitativa visuella produktmodeller åt våra kunder. Vi använder 3D-programvara för att visualisera byggnader, integrera olika ingenjörsprojekt och försäkra att alla delar är kompatibla med varandra. Rambölls lösningar i 3D skapar modeller som ger kunden en mycket verklighetstrogen bild av slutprodukten.

Våra projekt och tjänster

Våra byggnadsingenjörer projekterar allt från bostadshus, kontor och industrier till skolor och sjukhus.

Våra tjänster inkluderar:

  • Strukturell och grundläggande projektering
  • Byggfysik och energieffektiva konsulttjänster
  • Akustiska konsulttjänster och ljudmätningar
  • Brandskyddande konsulttjänster och projektering av brandskyddssystem

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser