Kontor

Välbefinnandet för de personer som arbetar inne i kontorsbyggnaderna är viktigt för produktiviteten och för det innovativa tänkandet. Vår närmiljö påverkar oss människor och inverkar på vårt humör, vår kreativitet, vårt sätt att tänka och på vårt sätt att arbeta. Det gör projekteringen av nya kontorsbyggnader till en komplex process med många faktorer att ta hänsyn till.

Kontakt

Gunnar Samuelsson

Gunnar Samuelson

Marknadschef
T: +46 10 615 60 75

Utseendet och atmosfären i kontorsbyggnaden har också mer och mer blivit en del av företagens identitet. Byggnaden sänder ut signaler både till omvärlden och till de anställda om vilken typ av organisation som bedriver sin verksamhet där.

Rambolls huvudkontor

Visionen för Rambolls nya huvudkontor var ett hållbart referensprojekt med helhetsperspektiv. Därför planerade huvudkontorets projektgrupp i nära samarbete med Rambolls mest erfarna hållbarhetsspecialist en lokal med så många hållbara lösningar som möjligt.

Rambolls fokus på möjligheter till kunskapsutbyte återspeglas i den arkitektoniska idén, inspirerad av Barcelonas världskända shoppinggata, Las Ramblas. Arkitekterna Dissing+Weitling har integrerat Ramblas-konceptet i byggnadens centrala utrymmen.

Läs mer om Rambolls huvudkontor här

 

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser