Konstruktion

Byggkonstruktion innebär mycket mer än att bara överföra laster från en byggnads struktur till dess grund.

Kontakt

Per Hammarström

Director
T: +46 (0)10 615 61 76

Lars Rosell

Affärsområdeschef, Byggnader
T: +46 (10) 615 3433

Helhetssyn

Våra ingenjörers helhetssyn syftar till att utveckla optimala strukturer som också kan möta krav på arkitektur, ekonomi, miljö, tillverkning, transport samt och uppförande. Detta kräver skicklighet, erfarenhet och en detaljerad förståelse för både lokala sammanhang och globala samband.

Byggkonstruktion handlar också om att utforska de begränsningar som olika material ger och om att få inspiration från naturen. Vi arbetar ständigt med att utveckla nya typer av innovativa strukturer och att sätta nya standarder i branschen - både vad gäller strukturella begrepp och geometrisk komplexitet. Vi använder de mest avancerade tekniska programvarorna och utvecklar våra egna när våra behov går utöver det kommersiellt tillgängliga programvaror kan erbjuda.

Våra expertområden

Vi utvecklar och projekterar både konventionella och avancerade konstruktioner såsom:

  • Stommen för extremt höga byggnader (typiskt över 300 meter)
  • Glaskonstruktioner
  • Samverkanskonstruktioner exempelvis av stål och betong
  • Konstruktioner gjorda av glasfiberarmerad plast (GRP)
  • Kabel- och vajerkonstruktioner
  • Membrankonstruktioner
  • Skalkonstruktioner

Vi använder 3D-modellering tillsammans med våra kunder, arkitekter och entreprenörer eftersom vi vet av erfarenhet att byggprojekt fungerar bäst när alla parter i processen delar en vision. Vi utvecklar 4D-verktyg och metoder (inkluderande tidplanering) och 5D (inkludernade kvalitetssäkring) för användning i våra framtida projekt.

Förutom rationalisering av designprocessen gör 3D-modellering det möjligt att använda komplexa former och modeller som exempelvis kan göra det möjligt att ge byggnader ett mjukare, mer organiskt utseende.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser