Konst & kultur

I konst- och kulturbyggnader äger exceptionella upplevelser rum. Några av de största blir ikoner i sina städer, som operahuset i Sydney eller Guggenheim-museet i Bilbao.

Tate Modern. Foto: Daniel Shearing

Kontakt

Lars Ostenfeld Riemann

Service Area direktör, Byggnader och Design
Tel: +45 5161 6897

Dessa byggnader är ofta konstverk i sig själva. De är arkitektoniska och tekniska mästerverk, byggbranschens haute couture – och är ofta de mest utmanande att bygga.

Helhetssyn för att lösa unika utmaningar

Dessa byggnader, som ofta är unika konstnärliga skapelser i ovanliga geometriska former, ska även leverera ultra-flexibla utrymmen för både scen och publik, samtidigt som de ska hålla sig inom andra speciella designkrav, som service, tunga belastningar och vibration samt hållbarhet. Vi har en helhetssyn när det gäller sådana utmaningar och utmärker oss i utformandet av integrerade lösningar. Detta garanterar att helheten blir mer än bara summan av delarna och bidrar ofta till lyckade regenerationsinitiativ.

Omätbart värde

Konst- och kulturbyggnader skapar mer värde än man kan mäta. Detta fenomen är välkänt och städer börjar mer och mer investera i sådana byggnader. Från museer till bibliotek, teatrar och konserthus har Ramboll hjälpt till att utveckla många konst- och kulturbyggnader, alltid i nära samarbete med ledande arkitekter och lokala partners.

Vårt bidrag omfattar mer än att bara leverera en enkel teknisk process för att stödja en design. Vi förstår de unika möjligheterna och begränsningarna i ett konst- och kulturprojekt, och är väl kända för att öppna upp ett projekts värde med innovativa lösningar som tjänar den övergripande visionen.

Relaterade tjänster

Akustik

Akustik, buller och vibrationer påverkar människors upplevelser av den byggda miljön och påverkar dessutom kommunikation, säkerhet och välbefinnande.


Akustik

Brand, Risk & Säkerhet

Brandteknik är en kombination av kunskap om hur bränder startar, sprider sig, hur man behärskar och hur mans släcker dem tillsammans med beteendevetenskapliga insikter om hur människor reagerar på bränder.


Brand, Risk & Säkerhet

Fasadteknik

Vårt team av fasadtekniker erbjuder expertkunskap om komplexa tillgängliga metoder och tekniker, och förstår vikten av att leverera högpresterande lösningar som tar hänsyn till både komfort och estetik.

 


Fasadteknik

Geoteknik

Ramboll har utvecklat en strategi för geoteknisk rådgivning vid byggprojekt som är baserad på en kombination av traditionella metoder och avancerad teknologi.


Geoteknik

Arkitektur, planering och landskapsdesign

Vi erbjuder analys, områdesplanering, landskapsdesign, arkitekturdesign och detaljering med en integrerad och tvärvetenskaplig helhetssyn.


Arkitektur, planering och landskapsdesign