Konst & kultur

Konst- och kulturbyggnader erbjuder exceptionella upplevelser. De utmanar och ger oss nya perspektiv på tillvaron. Det är inte förvånande att dessa byggnader lockar miljontals turister världen över. Några av de mest fantastiska konst- och kulturbyggnaderna är ikoner för sin stad, som exempelvis operahuset i Sydney och Guggenheim-museet i Bilbao.

Kontakt

Lars Ostenfeld Riemann

Service Area direktör, Byggnader och Design
T: +45 5161 6897

Ofta är sådana byggnader ett konstverk i sig. De är arkitektoniska och tekniska mästerverk. De är byggbranschens haute couture. Och ofta de mest utmanande att bygga.

I detta sammanhang tillför konst- och kulturbyggnader ett mycket större värde än vad som går att mäta. Det är ett känt faktum och städer investerar allt oftare i konst- och kulturbyggnader.

Ramboll genomför konst- och kulturbyggnadsprojekt över hela världen och har ett nära samarbete med ledande arkitekter och lokala partners runt om i världen.

Relaterade tjänster

Akustik

En god ljudmiljö är avgörande för människors hälsa.


Akustik

Brand, Risk & Säkerhet

Integrerade och kostnadseffektiva säkerhetslösningar med fokus på personsäkerhet, hälsa, miljö, egendomsskydd och driftsäkerhet.


Brand, Risk & Säkerhet

Fasadteknik

En fasad ska filtrera ljud, ljus, värme och kyla så att inomhusklimatet lämpar sig för verksamheten i byggnaden.


Fasadteknik

Geoteknik

Läs mer om vår strategi för geoteknisk rådgivning vid byggprojekt som är baserad på en kombination av traditionella metoder och avancerad teknologi.


Geoteknik

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser